Breingeheimen

Breingeheimen Sociale vaardigheden voor het voortgezet onderwijs bestaat uit een werkboek voor studenten en een handleiding voor docenten.

Omgaan volgens de nieuwste (hersen)inzichten!
Pubers leren niet alleen uit boeken en van hun docenten, maar ook van hun leeftijdsgenoten. Vooral als het gaat om sociaal leren, spelen leeftijdsgenoten een belangrijke rol. Sociaal leren betekent prettig omgaan met anderen en goede relaties onderhouden.

Aristoteles schreef 2300 jaar geleden: "Jongeren zijn opvliegend en tegendraads, ze tiranniseren hun opvoeders en leraren. De jeugd van tegenwoordig houdt van luxe, heeft slechte manieren en veracht gezag."

Veel docenten maar ook ouders herkennen daarin de hedendaagse pubers. Wat dat betreft is er niet veel veranderd, met dat verschil dat we nu weten dat pubers nog in ontwikkeling zijn. Met name functies als impulscontrole en je kunnen verplaatsen in de gevoelens van anderen.

IQ, EQ en leerprestaties
De rol van het IQ bij leren is algemeen bekend. Maar EQ - Emotioneel Quotiënt - is een nog vrij jonge term. Net als bij het IQ is niet ieder mens in dezelfde mate begiftigd met EQ. Dat geldt ook voor leerlingen.

Emoties spelen niet alleen een belangrijke rol in de omgang met anderen, maar ook bij aandacht en concentratie. Het zijn onze emoties die bepalen of we gemakkelijk onze aandacht bij een te leren onderwerp kunnen houden of niet. Dus zowel IQ als EQ spelen een rol bij leren. Ook blijkt uit onderzoek dat jongeren met goede relaties in de klas over het algemeen beter presteren. Sociale vaardigheden helpen om beter te functioneren in het dagelijks leven, op maatschappelijke stages en in een toekomstige baan.


Naar de website »