Oude wereld

Voor docenten biologie fungeert dit boek als vriendelijk geprijsde stoomcursus. Na lezing bruis je van ideeën voor in de klas.
Het boek kent een zevental gedeelten. De eerste zes behandelen evolutiefactoren, evolutiemechanismen en historische reconstructies uitgaande van macro-evolutie.
Het laatste deel behandelt een interpretatie uitgaande van design. Het internationale standaardwerk over evolutiebiologie. Na zes jaar vertalen door tien deskundigen is de 6e editie van Evolution, ein kritisches Lehrbuch nu ook in het Nederlands verkrijgbaar. Helder, systematisch en zakelijk wordt de huidige stand van de evolutiebiologie geanalyseerd. In dit boek is het in de wetenschap zo gewenste maar schaarse kritisch denken, intrinsiek waarheidsethos en professionaliteit volop aanwezig. Het boek informeert diepgaand over de nieuwste inzichten in de taxonomie, populatiegenetica, epigenetica, embryologie en paleontologie.

Deel 1 Wetenschapstheorie en historie
Deel 2 Basisbegrippen (taxonomie, evolutiemechanismen)
Deel 3 Causaal onderzoek: evolutie op organisme-niveau
Deel 4 Causaal onderzoek: moleculaire evolutie
Deel 5 Historisch evolutie-onderzoek: vergelijkende biologie
Deel 6 Historisch evolutie-onderzoek: interpretatie van fossielen
Deel 7 Grensoverschrijdingen: een interpretatie uitgaande van design


Naar de website »