Een oplossing voor mobieltjesoverlast in de klas? Bekijk het Mobieltjeshotel

Repelsteeltje in haar toren kleurplaat