Bedrijf: Altra College Haarlemmermeer Startdatum:
Plaats: Hoofddorp Reageren tot: 10-08-2020
Datum: 07-07-2020 Sector:

Omschrijving

Wat ga je doen?

In verband met vervanging tijdens zwangerschapsverlof hebben wij een tijdelijke rol beschikbaar Zorgcoördinator/Orthopedagoog. Als Zorgcoördinator ben je werkzaam binnen onze unieke school; het Altra College Haarlemmermeer, waarin onderwijs- en jeugd & opvoedhulp
met elkaar verbonden zijn. Je bent inhoudelijk verantwoordelijk voor de leerlingenzorg van de Mavo leerlingen, leerjaar 1 t/m 4 en de combinatie klas 1/2 Mavo/Havo . Je bent inzetbaar op verschillende vlakken: casusniveau, klassenniveau, docentenbegeleiding
en meedenken over beleid. Je bent verantwoordelijk voor het intaken van nieuwe leerlingen, het aanvragen en verlengen van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV), het opstellen van het OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) en het coördineren van de uitvoering daarvan.
Daarnaast onderhoudt je contacten met externe ketenpartners (zoals jeugdbescherming, jeugdhulp, GGZ, leerplicht, schoolarts), organiseer je oudergesprekken en MDO’s en zit je deze voor. Door middel van goede gespreksvaardigheden weet je aansluiting te vinden
bij alle partijen. Je houdt tweewekelijkse klassenbesprekingen met mentoren om alle leerlingen te monitoren en onderneemt afhankelijk van de uitkomsten actie in samenwerking met de mentoren. Naast jou bestaat het zorgteam uit de zorgcoördinator mavo, de doorstroomcoördinator,
de schoolmaatschappelijk werkster, de intern begeleider en de ambulant hulpverlener. Met al deze professionals werk je internsief samen in gedeelde casussen en heb je de regie over de leerlingen die onder jouw verantwoordelijkheid vallen.     

Op het Altra College Haarlemmermeer zitten jongeren met een diversiteit aan problemen, maar één ding hebben ze gemeen: ze hebben mogelijkheden en talenten. We willen hen de ondersteuning bieden die zij nodig hebben om hun ambitie en potentie waar te maken!

Vooropleiding en ervaring

Wat vragen wij van jou?


  • Je bent in het bezit van een diploma voor de studie Psychologie of Orthopedagogiek;
  • Je hebt gespecialiseerde theoretische kennis en vaardigheid op het gebied van orthopedagogiek/orthodidactiek;
  • Je hebt affiniteit, passie en ervaring met onze cluster 4 doelgroep en daarnaast ervaring op het VO of VSO;
  • Je biedt onze leerlingen houvast en structuur zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen, je bent in staat om de jongeren situationeel te coachen en te sturen. Je hebt interesse in de leefwereld van de jongeren en de onderliggende oorzaken van
    gedrag. Je betrekt ouders/verzorgers bij het onderwijsproces ;
  • Je bezit de vaardigheid in het begeleiden van diverse betrokkenen (leerling, ouder, onderwijsteam en zorginstellingen);
  • Je hebt een toegankelijke persoonlijkheid met goede verbale en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
  • Je bent een doorzetter en hebt lef!

Kom je bij ons werken? Dan vragen wij om een VOG (verklaring omtrent gedrag).

Naar de website

Meer onderwijsvacatures in Hoofddorp