Bedrijf: Oranje Nassau College Startdatum: 1-08-2021
Plaats: Zoetermeer Reageren tot: 17-06-2021
Datum: 08-06-2021 Sector:

Omschrijving

Op het Oranje Nassau College (ONC) in Zoetermeer, vestiging Clauslaan
(mavo, beroepsvoorbereidende leerwegen) ontstaat per het nieuwe schooljaar een vacature als docent Zorg & Welzijn. De omvang van de vacature is circa 1,0 fte. Van de sollicitanten verwachten wij dat zij in het bezit zijn van een eerste-
of tweedegraadsbevoegdheid voor het vak.De leerling centraal

De leerling staat in onze school centraal. Hij of zij moet zich hier thuis voelen. Het is onze taak hen te motiveren en tot leren uit te dagen. We zijn een school waar iedere leerling zich gekend voelt. Dit komt door de gekozen begeleiding en de aandacht die
er voor de leerlingen is.

 

Kennis en vaardigheden

We maken gebruik van moderne technieken. Zo werken alle leerlingen van de leerjaren 1 t/m 5 op een eigen laptop. We vinden het belangrijk dat de leerling niet alleen kennis vergaart, maar ook vaardigheden leert om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de maatschappij
van nu en morgen. Daarnaast willen we dat onze leerlingen zich ook qua persoonlijkheid verder kunnen ontwikkelen.

 

Talent ontwikkelen

Onze leerlingen krijgen de ruimte om hun specifieke talenten te ontplooien. Ze krijgen les op een unit, een uitdagende leeromgeving waarin de leerlingen hun eigen plek hebben met een vaste groep docenten. De bovenbouw van de basisberoepsgerichte leerweg is
samengevoegd met een opleiding mbo-niveau 2. Een vakopleiding die de leerling opleidt tot beginnend vakman of vakvrouw.

Vooropleiding en ervaring

Van de sollicitanten verwachten wij dat zij in het bezit zijn van een eerste- of tweedegraadsbevoegdheid voor het vak. Affiniteit met het onderwijsconcept "Actief Leren en Veel Doen" is gewenst evenals kennis van lesgeven met digitaal lesmateriaal. Daarnaast
is (stage)ervaring binnen het vmbo van belang.

 

Naar de website

Meer onderwijsvacatures in Zoetermeer