Bedrijf: Calvijn College Startdatum: zsm
Plaats: Amsterdam Reageren tot: 28-10-2021
Datum: 13-09-2021 Sector:

Omschrijving

Wij zijn op zoek naar een docent wiskunde, bevoegd of in de eindfase van de lerarenopleiding. 

Vooropleiding en ervaring

Wij zijn op zoek naar een docent die vaardig is in omgaan met leerlingen in leeftijdscatagorie 12 - 16 jaar.Op het Calvijn werken we vanuit een heldere visie, we gaan altijd de dialoog aan met elkaar en wij zien leerlingen als een gelijkwaardige gesprekspartner.Kennis en vaardigheden

-          Algemene theoretische en praktische gerichte kennis van het vakgebied, pedagogische en

           didactische onderwijsmethoden en – technieken en vaardig in het toepassen daarvan

-          Inzicht in missie, visie, taak, organisatie en werkwijze van de opleiding en de instelling

-          Inzicht in het onderwijs van de opleiding en in dat van het voorafgaand en vervolgonderwijs

-          Inzicht in actuele ontwikkelingen binnen het eigen vak- en werkgebied en voorafgaand en

           vervolgonderwijs en/of het beroepenveld

-          Inzicht in onderwijskundige samenhangen in relatie tot het eigen werkgebied, voorafgaand en

           vervolgonderwijs en/of het beroepenveld

-          Vaardig in het overdragen van kennis en vaardigheden

-          Vaardig in het begeleiden van VMBO-leerlingen en onderwijs-steunend personeel

-          Vaardig in de omgang met een diversiteit aan leerlingen en het inleven in de context van de

           leerling

-          Communicatieve en sociale vaardigheden

-          Motiverende vaardigheden

 

Competenties

-          Leerling- en klantgericht

-          Samenwerken

-          Plannen en organiseren

-          Expertise

-          Ontwikkelen van leerlingen

-          Zelfinzicht

-          Probleemanalyse

-          Organisatie commitment

-          Prestatie motivatie

-          OvertuigingskrachtOpleiding

-          Relevante HBO opleiding en bevoegdheidWerk- en denkniveau

-          HBO

 

Naar de website

Meer onderwijsvacatures in Amsterdam