Bedrijf: OMO SG De Langstraat - Dr. Mollercollege Startdatum: 2022-02-14
Plaats: Waalwijk Reageren tot: 31-03-2022
Datum: 15-02-2022 Sector:

Omschrijving

Goed onderwijs maak je samen!

Dr. Moller College in Waalwijk biedt aan ruim 1200 leerlingen havo-, atheneum- en gymnasiumonderwijs aan. Op alle afdelingen kan er ook TTO gevolgd worden. De school maakt deel uit van OMO Scholengroep De Langstraat die verder bestaat uit het Van Haestrechtcollege in Kaatsheuvel, het d’Oultremont College in Drunen en de Walewyc Mavo in Waalwijk. Binnen de scholengroep werken onze scholen collegiaal samen.

Het Dr. Moller College heeft met ingang van 1 augustus 2022 een vacature voor een docent wiskunde, 1e graad,
die leerlingen weet te verbazen en die ernaar uitkijkt om in een prettige omgeving met fijne leerlingen aan de slag te gaan.

Het betreft een vacature met uitzicht op een vaste benoeming. De omvang van de vacature is 1.0 fte, afhankelijk van ervaring en deskundigheid is functieschaal LD bespreekbaar.

Profiel Dr. Mollerdocent
• Je hebt passie voor je vak.
• Je bent een docent met oog en hart voor de leerlingen.
• Je speelt in op individuele verschillen tussen leerlingen.
• Je houdt ervan leerlingen te activeren en uit te dagen.
• Je werkt in een team en werkt vandaaruit graag samen met leerlingen, ouders en collega’s.

Kennis en vaardigheden
• Je hebt bij voorkeur een eerstegraads lesbevoegdheid.
• Je bent vaardig in het toepassen van een breed scala aan actuele pedagogisch-didactische methoden en technieken.
• Je hebt affiniteit met digitale leermiddelen.
• Je kunt goed samenwerken, staat open voor reflectie en feedback.
• Je bent in staat of bereid om je te ontwikkelen om enkele TTO (Engels) lessen in de onderbouw te geven.

Moller College - Make your world
Onderwijs dat past bij de leerling
We willen kennis en vaardigheden bijbrengen op een bij de leerling passend niveau. Vanaf dit schooljaar werkt de school met een rooster dat dit beter mogelijk maakt. Speerpunten zijn TTO voor havo en vwo, internationalisering voor alle leerlingen, Havisten Competent, Talentontwikkeling en een sterke profilering van het gymnasium. De school is volop in ontwikkeling, er is voor de medewerkers veel ruimte om hieraan bij te dragen.

Zorg voor elke leerling
We willen de leerlingen de ondersteuning bieden die nodig is om het onderwijsleerproces zo goed mogelijk te laten verlopen. De school heeft daarvoor een zorgprofiel geformuleerd waarin de basiszorg is aangegeven.

Een veelzijdig (onderwijs)aanbod
Bij activiteiten die buiten het door de overheid vastgestelde curriculum liggen, vindt vorming op maatschappelijk, cultureel, sportief en levensbeschouwelijk gebied plaats.

Oog hebben voor elkaar
We willen de leerlingen voorleven en meegeven dat een respectvolle samenleving leidt tot een veilige en kansrijke maatschappij. We voelen ons daarbij geïnspireerd door de normen en waarden vanuit onze katholieke traditie.

Informatie
Voor meer informatie over deze vacature of het Dr. Moller College kun je contact opnemen met Kees Maas (directeur),
tel. 06-51483708 of via de website www.drmollercollege.nl.

Solliciteren: Uitsluitend via www.omo.nl.

Vooropleiding en ervaring

Naar de website

Meer onderwijsvacatures in Waalwijk