Bedrijf: Kristallis Startdatum: 16-8-2021
Plaats: Nijmegen Reageren tot: 29-06-2021
Datum: 29-04-2021 Sector:

Omschrijving

Als docent techniek bij de Hunnerberg geef je les aan maximaal 8 jongeren met complexe gedragsproblemen. Door de grootte van de groepen heb je zowel klassikaal als individueel veel tijd en aandacht voor de leerlingen.  Je krijgt ruimte om een creatieve
invulling te geven aan het lesprogramma. De leerlingen werken aan een individueel leerplan en jouw lessen sluiten aan bij het onderwijsprogramma. Jouw creativiteit werkt aanstekelijk en je weet jouw liefde voor techniek via jouw praktijklessen over te brengen
aan de leerlingen. Je vindt het een uitdaging om jouw leerlingen via het aanleren van technische vaardigheden in hun kracht te zetten. Je hebt een nuchtere kijk op het leven en weet via jouw wijze van lesgeven structuur te bieden en verbinding te maken.Kristallis heeft drie locaties. Deze vacature betreft de locatie De Hunnerberg. Hier wordt onderwijs geboden aan jongeren binnen de Justitiële Jeugdinrichting De Hunnerberg in Nijmegen. De Hunnerberg is een Rijksinrichting voor Jeugdigen waar in geslotenheid
maximaal 82 jongeren worden opgevangen.In nauwe samenwerking met De Hunnerberg dragen wij zorg voor een prettig en veilig onderwijsklimaat. Leerlingen worden in kleine klassen van begeleid door vaste medewerkers. Ons doel is leerlingen een kans op een goede toekomst te bieden. We gaan uit van het
positieve in de leerling en bieden onderwijs op maat, afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de leerling op basis van individuele ontwikkelingsperspectiefplannen.

Vooropleiding en ervaring  • Je hebt ervaring opgedaan als docent in het regulier of speciaal onderwijs op VMBO niveau met vakken als houtbewerking, metselen, schilderen of elektrotechniek.
  • Je hebt een Hbo-opleiding met 2e graadsbevoegdheid of Pabo met affiniteit voor Techniek afgerond.

Naar de website

Meer onderwijsvacatures in Nijmegen