Bedrijf: Nehalennia SSG Startdatum: augustus 2022 (of eerder in overleg)
Plaats: Middelburg Reageren tot: 31-03-2022
Datum: 16-02-2022 Sector:

Omschrijving

Een wezenlijke competentie van de teamleider die we zoeken is de kracht om te verbinden: met elkaar, met de ander, maar ook aan de school, met de buitenwereld en aan onze doelstellingen. Verder zoeken we een collega en leidinggevende met humor en voldoende
relativeringsvermogen die vanuit een duidelijke visie inspireert, initieert en enthousiasmeert.


De vacature betreft het teamleiderschap van ​een deel van de bovenbouw. De huidige organisatiestructuur van de school is komend schooljaar onderwerp van discussie, evenals de ondersteuning van de teamleiders in leerlingzaken. ​Als alternatief voor de huidige
organisatiestructuur met een onderbouwteam en twee bovenbouwteams, wordt een structuur gebaseerd op de domeinen mens en maatschappij, taal en cultuur en bèta-techniek onderzocht. 

Het gaat om een functie die beloond wordt conform salarisschaal 12 (CAO VO) met een toelage. De benoeming vindt plaats bij de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren, het bestuur van de Mondia Scholengroep.

De functiebeschrijving en het competentieprofiel ‘Teamleider Mondia Scholengroep’ zijn terug te vinden op de website van de Mondia Scholengroep en kunnen op verzoek toegezonden worden.

De genoemde vacature wordt zowel intern, binnen de Mondia Scholengroep, als extern uitgezet.

 

 

Vooropleiding en ervaring

Voor de functie geldt:


  • Benoeming met ingang van 1 augustus 2022 of eerder in overleg;
  • Een eerstegraad lesbevoegdheid is vereist;
  • Ruime ervaring en affiniteit met de doelgroep HAVO/VWO is vereist;
  • Leidinggevende ervaring strekt tot aanbeveling;           
  • Een opleiding (onderwijskundig) leiderschap op masterniveau strekt tot aanbeveling.

 

Het betreft een functie voor 1,0 fte binnen de locatie Nehalennia S.S.G. Breeweg. De teamleider heeft taken op het gebied van Leerlingen, Personeel en Onderwijs (ontwikkeling).  

Een teamleider maakt deel uit van het locatiemanagementteam (LMT). Het locatiemanagementteam bestaat uit de locatiedirecteur en drie teamleiders.

 

Naar de website

Meer onderwijsvacatures in Middelburg