Bedrijf: Het Sticht Startdatum: 1 juni 2022
Plaats: Zeist Reageren tot: 24-04-2022
Datum: 25-02-2022 Sector: PO

Omschrijving

Het Sticht zoekt een stafmedewerker onderwijskwaliteit voor 0.5 fte. Vanuit het bestuursbureau in Zeist adviseert deze stafmedewerker het College van Bestuur, de directie en de Raad van Toezicht op het gebied van onderwijskwaliteit.

Het Sticht is een stichting voor primair onderwijs welke het bevoegd gezag omvat van acht basisscholen met ongeveer 2000 leerlingen in de gemeenten Zeist, Baarn, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. De kernwaarden van Het Sticht zijn Saamhorig, Bewust
en Professioneel.Wat houdt deze uitdaging in:


 • Het opstellen van de bestuursrapportage(s) met betrekking tot de onderwijsresultaten van de te onderscheiden scholen en het doen van voorstellen ter verhoging van de onderwijskwaliteit n.a.v. deze bevindingen;
 • Het begeleiden van het visitatie-systeem en de implementatie van opbrengstgericht passend onderwijs;
 • Het adviseren en ondersteunen bij de vormgeving en uitvoering van beleid;
 • Het aansturen van het IB-netwerk;
 • Het vertalen van landelijke, regionale of lokale ontwikkelingen naar praktische toepassingen op onze scholen;
 • Het coördineren van onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen binnen Het Sticht.

Vooropleiding en ervaring

Je beschikt over:


 • Brede kennis van het onderwijsveld en -beleid en van onderwijskundige ontwikkelingen;
 • Inzicht in relevante wet- en regelgeving binnen het betreffende primair onderwijs;
 • Vaardigheid in het vertalen van inzichten en informatie naar adviezen, onderwijsplannen en rapportages en in het beoordelen van de daaruit voortvloeiende beleidsmatige consequenties;
 • Aantoonbare vaardigheden om IB-ers en directeuren te begeleiden en te ondersteunen;
 • Minimaal HBO+ niveau gericht op het thema “onderwijskunde”;
 • Kennis van systemen waarmee wij werken om op de onderwijskwaliteit te sturen;
 • Vaardigheden om in staat te zijn om externe ontwikkelingen te vertalen naar acties binnen Het Sticht; Je hebt een actieve, extern gerichte houding (zelf op pad gaan, een extern netwerk opbouwen etc.);
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Naar de website

Meer onderwijsvacatures in Zeist