Een oplossing voor mobieltjesoverlast in de klas? Bekijk het Mobieltjeshotel

Vacature Directeur Carolus Borromeus college (54) Helmond

Directeur Carolus Borromeus college (54)

Automatisch op de hoogte blijven van nieuwe vacatures? Schrijf u in bij Meesterbaan.

Naam schoolOMO SG Helmond - Carolus Borromeus College PlaatsHelmond
SectorVoortgezet onderwijs FunctieOpen vacature
Geplaatst op20-01-2019 FTE1
Functieverband Dienstverband
Ingangsdatum Reageren tot28-01-2019
OMO SG Helmond - Carolus Borromeus College uit Helmond zoekt een Directeur Carolus Borromeus college (54) per
DIRECTEUR CAROLUS BORROMEUS COLLEGE

1.1. Kenmerken OMO Scholengroep Helmond
Het Carolus Borromeus College is een onderdeel van de OMO Scholengroep Helmond (OSGH) en valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). De OSH is een scholengroep met een katholieke grondslag voor het voortgezet onderwijs in Helmond, waar praktijkonderwijs tot gymnasium aangeboden wordt. Op elk van deze niveaus levert betrokken personeel een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Doel is dat elk kind zijn/haar school verlaat met een diploma, startkwalificatie of baan. OSGH werkt hierbij actief samen met diverse partners, waaronder vanzelfsprekend ouders, basisscholen en vervolgonderwijs. Maar ook met de gemeente, met Jeugdzorg en met het bedrijfsleven. Elke school staat midden in de maatschappij.

De scholengroep bestaat uit vier scholen:
• Dr.-Knippenbergcollege: vmbo-t – havo – vwo
• Carolus Borromeus College: vmbo-t – havo – atheneum – gymnasium
• Vakcollege Helmond: vmbo-basis – vmbo-kader
• Praktijkschool Helmond: praktijkonderwijs

Daarnaast is er een kleine, servicegerichte staf op het gebied van kwaliteit & onderwijs, huisvesting, financiën, personeels- en leerlingzaken en ICT.

1.2. Kenmerken Carolus Borromeus College
Het Carolus Borromeus College is een school voor mavo-plus, havo, atheneum en gymnasium met zorg voor leerlingen en waar plaats is voor individuele talentontplooiing. Het Carolus Borromeus College telt momenteel 1575 leerlingen en is gesitueerd aan de rand van de wijk Brandevoort in Helmond.

Het Carolus Borromeus College heeft een aantal duidelijke profileringen:
XL-leren
International Business College (IBC)
Mavo-plus
Internationalisering + VTO
Gymnasium
3D-design
Xs-klas (hoogbegaafde leerlingen)

1.3 Onderwijs
Het onderwijs aan het Carolus Borromeus College is gestoeld op de uitgangspunten zoals die genoemd zijn in het schoolplan van de OSGH. Deze uitgangspunten zijn tevens de grondslag waarop onderwijskundige veranderingen vorm krijgen. In de sturingsfilosofie die op het Carolus Borromeus College gehanteerd wordt, spelen de steeds meer zelfverantwoordelijke teams een grote rol. Zij zijn verantwoordelijk voor het bevorderen van de actieve rol van leerlingen in alle jaarlagen en afdelingen en het didactisch model dat daarbij gehanteerd wordt: van geleid naar begeleid naar zelfstandig leren. De uitgangspunten bij het schoolplan zijn de volgende:
• Goed onderwijs, een goed mens zijn en goed leven
• Leren van en met elkaar
• 21e-eeuwse vaardigheden
• Ontwikkeling van leerling tot wereldburger
• Digitale geletterdheid
• Durf verschil te maken

2. Beleid en uitgangspunten komende periode
De OMO Scholengroep Helmond is de afgelopen jaren ‘gegroeid’. Niet letterlijk in leerlingenaantallen, maar qua visie, kwaliteit en uitstraling. Een ontwikkeling die mogelijk gemaakt is doordat de afdelingsleiders, met de personeelsleden, voldoende ruimte kregen om onderwijs zelf, op maat, voor hun eigen doelgroep van leerlingen, vorm te geven.
Alle afdelingen van de OSGH werken vanuit de gedeelde visie, het basisarrangement: het schoolplan. De teams en secties hebben de afgelopen jaren een inhoudelijke groei doorgemaakt, waardoor zij in staat waren hun eigen kleur te geven aan dit gemeenschappelijke kader. Een ontwikkeling die het eigenaarschap en de professionalisering op de OSGH heeft bevorderd, zoals we terugzien in de kwaliteit van de sectie- en teamplannen, de toepassing van RTTI bij toetsen en het arrangeren van digitaal rijk onderwijs.
Veel scholing en kwaliteitsrijke afdelingsplannen hebben de school ook op ieder niveau doen groeien. Ook het Carolus Borromeus College (CBC) is in ontwikkeling. De school is zichtbaar in de omgeving, sluit aan bij verschillende onderwijskundige vernieuwingen (digitalisering, mediawijsheid, Brainportschool, internationalisering) en participeert in veel netwerken en regionale overlegsituaties.
Inmiddels zijn deze vernieuwingen opgestart en dienen geëvalueerd en geborgd te worden.

3. Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
De directeur Carolus Borromeus College stuurt de vier afdelingsleiders aan, die verantwoordelijk zijn voor de onderwijskundige ontwikkelingen en het personeelsbeleid van hun teams, en voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met hen. Daarnaast is de directeur zelf leidinggevende van de gehele afdeling OOP en voert met hen ook eerder genoemde gesprekken.

De directeur heeft als lid van de kerndirectie een aantal locatie overstijgende kerntaken en portefeuilles.

De directeur draagt zorg voor de wijze waarop het onderwijsleerproces in onderwijskundig inhoudelijk en didactisch opzicht vorm wordt gegeven in de school, geeft r