Bedrijf: X11 media en vormgeving Startdatum:
Plaats: Utrecht Reageren tot: 28-05-2022
Datum: 28-03-2022 Sector:

Omschrijving

Onze school:

X11 is een school voor vmbo en havo met een creatief-technisch profiel. Op X11 zitten 1000 leerlingen. We zijn een school voor media en vormgeving in alle leerjaren en op alle niveaus. Dat betekent dat leerlingen die zich graag willen ontwikkelen op het gebied
van vormgeven, ontwerp, digitale media en technologische innovaties bij ons op hun plek zijn. Dit geldt ook voor de leerlingen op havo.

We organiseren een X11-festival voor onze leerlingen, leren onze leerlingen niet alleen binnen, maar ook buiten de school en nodigen we je uit om samen te werken met verschillende vakgroepen. Neem ook eens een kijkje op
de website van X11.X11 media en vormgeving is een school waar:


 • leerlingen komen om hun creativiteit te ontwikkelen
 • leerlingen ontwikkelingsgericht leren
 • het leren altijd in verbinding staat met maatschappelijke ontwikkeling
 • veel ruimte is voor initiatief van docenten en leerlingen
 • teams zich ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap
 • leren van en met elkaar centraal staat
 • een onderzoekende houding leidt tot kwaliteitsverbetering
 • kunst en cultuur dagelijks inspireert

 

De vakgroep Nederlands: 

Als docent Nederlands kom je te werken in een innovatieve vakgroep waarin samenwerking, creativiteit en enthousiasme centraal staan. Bij het vak Nederlands werken we, vanuit een gezamenlijke visie, thematisch en formatief. Binnen de thema’s, zoals media en onderzoek
je buurt, bieden we de vaardigheden lezen, schrijven, spreken geïntegreerd aan. Bij het thema media lezen en beluisteren leerlingen in jaar 2 bijvoorbeeld teksten en video’s van en over verschillende bedrijven. Deze bronnen gebruiken zij als input voor het
schrijven van een tekst en het opnemen van een reclame voor hun eigen bedrijfje. De cursussen sluiten dus aan op de interesses van de leerlingen en het creatieve karakter van de school. Samen ontwerpen en verzorgen we inspirerend taalonderwijs, waarbij we
de verbinding met andere vakken zoeken.  

We vinden het belangrijk dat Nederlands ook een ondersteunende rol gaat krijgen bij andere vakken en dat we de verbinding zoeken met taal wat ook op heel veel plekken buiten het schoolgebouw aanwezig is. 

Bekijk deze aanvullende video om meer te zien over de werkwijze van de vakgroep Nederlands op X11 en de vakgroep zelf.  

https://www.youtube.com/watch?v=jD8IvCJwyTk 

 

Wij vragen:

 • Vakexpertise en aantoonbare bevoegdheid
 • Coachvaardigheden of de bereidheid om die te leren
 • Lef en initiatief voor verdere ontwikkeling
 • Een innovatieve houding
 • De drive om samen onderwijs te ontwerpen en uit te voeren
 • Bekwaamheid om differentiatie aan te bieden waar nodig
 • Collegiale verantwoordelijkheid

Wij bieden:

 • Een open leeromgeving waarbinnen met leerlingen en collega’s samengewerkt wordt
 • Een jong en enthousiast team
 • De mogelijkheid om bij te dragen aan innovatief onderwijs
 • De stimulans om de lat hoog te leggen
 • Ontwikkelingsruimte

Heb je nog vragen over deze vacature?

Naam leidinggevende

Moniek Rieter

Telefoonnr. werk

030-2807099

E-mail werk

mrieter@x11.nu

 

Vooropleiding en ervaring

Naar de website

Meer onderwijsvacatures in Utrecht