Bedrijf: St. Sg. Leonardo Da Vinci Leiden Startdatum: Zo spoedig mogelijk
Plaats: Leiden Reageren tot: 17-04-2022
Datum: 22-03-2022 Sector:

Omschrijving

Voor het Da Vinci City College / ISK zoeken wij zo spoedig mogelijk een:  

Docent Nederlands 0,8fte.  M/V.Ook beschikbaar voor studenten en zij-instromers.

Het betreft een zwangerschapsvervanging

 

 

Deze nieuwe school, het Da Vinci City College, is gestart met het derde leerjaar in schooljaar 2020 - 2021. In 2022 zullen de eerste leerlingen de ISK met een diploma verlaten. De leerlingen kunnen de ISK verlaten met een basis-, kader- of mavo-diploma. Voor
de basis - en kaderleerlingen bieden wij de mogelijkheid om een diploma te behalen via de uitstromingsrichting Diensten & Producten. Na het behalen van dit diploma kunnen leerlingen doorstromen naar het juiste niveau in het vervolgonderwijs zoals mbo-4, havo
of het schakeljaar van het hbo.

Het Da Vinci City College is bedoel voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die nieuw zijn in Nederland. Leerlingen die eerst in klassen hebben gezeten waar zij Nederlands leren, stromen door naar het programma dat hen toe leidt naar een diploma. 

Hoe ziet het onderwijs op het Da Vinci City College eruit?

Na de intake wordt de leerling geplaatst op de ISK waar hij eerst de Nederlandse taal leert. Daarnaast zijn leerlingen die op andere scholen de Nederlandse taal hebben geleerd ook welkom. Zij zullen na een intake in het goede leerjaar worden geplaatst. Zodra
de leerling de taal voldoende beheerst, wordt het programma aangepast en krijgt de leerling, onder andere, wiskunde en Engels ter voorbereiding op het vakkenpakket dat nodig is om een diploma te behalen. Ook krijgt de leerling vakken zoals rekenen, muziek,
techniek en sport. Deze onderbouw neemt 2,5 jaar in beslag. Daarna stroomt de leerling door naar de bovenbouw, deze duurt 1,5 jaar. Door de onderbouw een half jaar langer te maken dan in het reguliere ISK-onderwijs, krijgt de leerling de kans zich te ontwikkelen
en te laten zien waar zijn of haar capaciteiten liggen. In de bovenbouw werken wij met een 1,5-jarig Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), ter voorbereiding op het landelijk Centraal Eindexamen.

 

Vooropleiding en ervaring

U bezit of bent bijna in het bezit het vereiste diploma  en bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied, daarnaast ben u flexibel en innovatief.

U beschikt over het inzicht om het talent bij de leerlingen te herkennen en te ontwikkelen en wilt ook uw eigen kwaliteiten en talenten verder ontwikkelen.

U herkent zich in onze manier van lesgeven en hebt de vaardigheden en het enthousiasme om dit op een motiverende wijze over te brengen op onze leerlingen.

 

Naar de website

Meer onderwijsvacatures in Leiden