Bedrijf: SvPO Geldermalsen - Ida Gerhardt Academie Startdatum: 16-5-2022
Plaats: Geldermalsen Reageren tot: 30-04-2022
Datum: 20-03-2022 Sector:

Omschrijving

Functieomschrijving

Voor onze kleinschalige school in Geldermalsen (16 lln. per klas en 80 per leerjaar) zoeken we een docent Nederlands Havo/Vwo bovenbouw (4 HAVO) voor de maandagochtend en vrijdagmiddag. Het betreft een tijdelijke aanstelling tot 31 juli 2022 met uitzicht op
meer uren na de zomervakantie.Bedrijfsprofiel

Bij SvPO staat het onderwijs centraal. Al meer dan 10 jaar bewijst SvPO dat maximale aandacht van docenten voor leerlingen het verschil maakt. Het is de trots voor iedere docent: je leerlingen in grote getalen boven hun niveau zien uitkomen en zelden te zien
afstromen onder hun niveau. Dat doen we met intensief klassikaal onderwijs. Waar de docent niet slechts coach is, maar kennis overdraagt en vaardigheden bijbrengt. Daarvoor is voldoende aandacht van die docenten voor nodig. Dat bereiken we middels kleine klassen
en voldoende onderwijstijd. Met de resultaten van haar no-nonsense onderwijs durft de SvPO ook stevig de discussie aan te gaan in de onderwijssector. Met de inspectie, die meer waarde hecht aan regels en protocollen dan aan resultaten. Met de vakbond, die inzet op lesreductie terwijl
dat met een gelijkblijvend curriculum alleen maar extra werkdruk oplevert. Met het passend onderwijs, waar ieder uur ambulante begeleiding het dubbele aan regelwerk oplevert. Werken voor de SvPO is werken voor een kleinschalige en informele organisatie waar:


  • kennisoverdracht en leren centraal staan en docenten daar eindverantwoordelijk voor zijn;
  • de ontwikkeling van leerlingen voorop staat en niet de procedures en protocollen;
  • behalve het lesgeven ook het onderdeel zijn van de schoolgemeenschap deel uitmaakt van het docentschap;
  • er niet op lestijd beknibbeld wordt omdat dat de werkdruk in de resterende lesuren groter zou maken;
  • docenten hun werkzaamheden zoveel mogelijk op school verrichten om zo maximaal invloed te hebben op het leerproces;
  • door korte lijnen en informeel contact het vergaderen beperkt is tot 1 uur in de week.

Ben jij een docent die:

  • weet dat voor leerlingen het onderwijs en jouw aandacht de sleutel tot succes is;
  • begrijpt dat de kleine klassen van SvPO niet staan voor minder werk, maar voor meer kansen voor leerlingen;
  • kennis wil overdragen en de verantwoordelijk neemt voor het leren van leerlingen?

Solliciteer dan direct op deze vacature!Over de arbeidsvoorwaarden

Onze goede primaire arbeidsvoorwaarden zijn natuurlijk conform CAO VO. Daarbovenop bieden we extra salaris (1,9%) en een bonus regeling (tot 9,0%). Het succes van onze scholen en de goede organisatie garandeert docenten bovendien zekerheid over hun aanstelling
en de omvang daarvan. De werkdruk is bij ons kleiner dan op andere scholen. Dat komt niet alleen door het geringere aantal leerlingen, maar ook doordat we voor elk vak voldoende tijd inroosteren. Stress over het halen van de planning is er vrijwel nooit. Verder
beschikt elke docent over een eigen budget (1.350 euro per fte) dat naar eigen inzicht besteed kan worden.

We hebben een informele sfeer en beperken het vergaderen tot een minimum. Ook het nakijkwerk is beperkt, doordat docenten veel minder leerlingen hebben. Om dezelfde reden is ook een eventueel mentoraat minder belastend.

Vooropleiding en ervaring

Naar de website

Meer onderwijsvacatures in Geldermalsen