Bedrijf: Spaarne College Startdatum: 1 april 2022
Plaats: Haarlem Reageren tot: 17-04-2022
Datum: 10-03-2022 Sector:

Omschrijving

Dynamische VMBO zoekt per 1 april 2022 (en een gegarandeerde baan in het schooljaar 2022 2023) een docent Nederlands om het veelzijdige team te versterken. Wij zijn een school voor VMBO basis-, kader-, gemengde beroepsgerichte en theoretische leerweg/mavo.
We maken deel uit van de Dunamare Onderwijsgroep en hebben jou veel te bieden:


 • Een prachtig gebouw om in te werken
 • Een gemoedelijke sfeer
 • Als opleidingsschool helpen we jou om een goede docent te worden
 • Een gedreven, serieus en toch gezellig onderwijsteam
 • HGW werkwijze
 • Uitstekende primaire én secundaire arbeidsvoorwaarden

Trekt jou dat aan? Dan moet je zeker verder lezen.

 

Het gebouw

Het Spaarne College ligt in een groene omgeving tussen de Verspronckweg en de Randweg in Haarlem in. Het gebouw stamt uit 2011 en is dus relatief nieuw. Onze ruimtes zijn wijds en transparant opgezet. De praktijklokalen zijn allemaal op de begane grond en door
de transparantie te bewonderen vanuit de gangen.

 

De sfeer

Onze bezoekers geven vaak aan dat er een prettige en warme sfeer hangt in onze school. Men voelt zich hier snel thuis en nieuwe docenten voelen zich al snel opgenomen in het team.

 

Begeleiding op maat

De laatste tijd is er veel aandacht voor de positie van (beginnende) leraren binnen scholen van Nederland. Iedere nieuwe docent krijgt op het Spaarne College begeleiding van een docentencoach. In het schooljaar 2020/2021 heeft het Spaarne het project Frisse
Start verder uitgewerkt. Nieuwe docenten en stagiaires worden volgens de principes van dat inductiebeleid en H2O (opleidingsschool) begeleid. Wij investeren in contacten met opleidingsinstituten als de HvA en de UvA, zodat wij onze status van volwaardig opleidingslocatie
(H2O) kunnen uitdragen en borgen. Tijdens verscheidene bijeenkomsten wordt er gewerkt aan professionalisering en kennisdeling en raak je al snel vertrouwd met alles rondom de school

 

Het team

Het Spaarne College heeft een team van harde werkers die hun vak en hun taken zeer serieus nemen. Dat we daarnaast ook nog ruimte hebben voor gezelligheid, staat buiten kijf. Tijdens de borrels op bijvoorbeeld de vrijdagmiddag, de personeelsdag en teamuitjes
hangt een gezellige sfeer waarin iedereen gelijk is.

 

Handelingsgerichte werkwijze (HGW)

Op het Spaarne College wordt gewerkt met een handelingsgerichte werkwijze. Bij HGW zijn er 7 uitgangspunten

 • De onderwijsbehoeften van de leerling staat centraal
 • Het gaat om afstemming en wisselwerking
 • De docent doet ertoe
 • Positieve aspecten zijn van groot belang
 • We werken constructief samen
 • Ons handelen is doelgericht
 • De werkwijze is systematisch en transparant.

Alle medewerkers zijn geschoold in HGW. In de lessen worden de “6 rollen van de docent” centraal gesteld in het handelen van docenten. Daarnaast zijn docenten geschoold in activerende didactiek en differentiëren. We verwachten van onze docenten dat ze hoge
verwachtingen hebben van de leerlingen, leerlingen feedback geven (op het proces en het eindproduct) en dat zij de leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces.

 

Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Als medewerker op het Spaarne College kun je rekenen op uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

 • Goede doorstroommogelijkheden naar andere Dunamarescholen;
 • Een uitstekende verlofregeling;
 • Automatische pensioenopbouw;
 • Een eindejaarsuitkering van 8,3 procent van het jaarsalaris;
 • Een bindingstoelage voor docenten die het maximum van hun salarisschaal bereikt hebben en goed functioneren;
 • Goede scholingsmogelijkheden, extern en intern via de Dunamare Academie;
 • Een vitaliteitsregeling;
 • Fietsplan

En nog veel meer.

 

Dunamare Onderwijsgroep

Dunamare Onderwijsgroep bestaat uit 24 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen met een uitstapje naar Harlingen en Uithoorn, ieder met een eigen identiteit en een grote mate van zelfstandigheid. Het onderwijsaanbod is
rijk geschakeerd, van praktijkschool tot gymnasium. Wat deze scholen delen zijn belangrijke ambities: het beste halen uit iedere leerling, individuele talenten in de volle breedte ontwikkelen en van ieder leerling een echte wereldburger maken.

 

Vooropleiding en ervaring

Naar wie zijn wij op zoek?

Jou, als je denkt een steentje bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen.

Je verzorgt zoveel mogelijk op maat lessen op het gebied van Nederlands in de bovenbouw. Je weet de lesstof goed over te brengen en je begeleidt en coacht de leerlingen bij hun leerdoelen. Je onderhoudt contacten met ouders en/of verzorgers over de voortgang.
Daarnaast zorg je voor een veilige leeromgeving. Kortom, je bent in staat het maximale uit een leerling te halen.

 

Wat breng je mee?

Een tweedegraads bevoegdheid Nederlands en graag ervaring in de bovenbouw.

Naar de website

Meer onderwijsvacatures in Haarlem