Bedrijf: SvPO Hurdegaryp - Tjalling Koopmans College Startdatum: 01-08-2022
Plaats: Hurdegaryp Reageren tot: 01-04-2022
Datum: 09-03-2022 Sector:

Omschrijving

Bij SvPO staat het onderwijs centraal. Al meer dan 10 jaar bewijst SvPO dat maximale aandacht van docenten voor leerlingen het verschil maakt. Het is de trots voor iedere docent: je leerlingen in grote getalen boven hun niveau zien uitkomen en zelden te
zien afstromen onder hun niveau. Dat doen we met intensief klassikaal onderwijs. Waar de docent niet slechts coach is, maar kennis overdraagt en vaardigheden bijbrengt. Daarvoor is voldoende aandacht van die docenten voor nodig. Dat bereiken we middels kleine
klassen en voldoende onderwijstijd. Met de resultaten van haar no-nonsense onderwijs durft de SvPO ook stevig de discussie aan te gaan in de onderwijssector. Met de inspectie, die meer waarde hecht aan regels en protocollen dan aan resultaten. Met de vakbond, die inzet op lesreductie terwijl
dat met een gelijkblijvend curriculum alleen maar extra werkdruk oplevert. Met het passend onderwijs, waar ieder uur ambulante begeleiding het dubbele aan regelwerk oplevert. Voor onze school in Hurdegaryp zijn we op zoek naar een docent Nederlands onderbouw. Werken voor de SvPO is werken voor een kleinschalige en informele organisatie waar:


  • kennisoverdracht en leren centraal staan en docenten daar eindverantwoordelijk voor zijn;
  • de ontwikkeling van leerlingen voorop staat en niet de procedures en protocollen;
  • behalve het lesgeven ook het onderdeel zijn van de schoolgemeenschap deel uitmaakt van het docentschap;
  • er niet op lestijd beknibbeld wordt omdat dat de werkdruk in de resterende lesuren groter zou maken;
  • docenten hun werkzaamheden zoveel mogelijk op school verrichten om zo maximaal invloed te hebben op het leerproces;
  • door korte lijnen en informeel contact het vergaderen beperkt is tot 1 uur in de week.

Ben jij een docent die:

  • weet dat voor leerlingen het onderwijs en jouw aandacht de sleutel tot succes is;
  • begrijpt dat de kleine klassen van SvPO niet staan voor minder werk, maar voor meer kansen voor leerlingen;
  • kennis wil overdragen en de verantwoordelijk neemt voor het leren van leerlingen?

Solliciteer dan direct op deze vacature!

Vooropleiding en ervaring

Naar de website

Meer onderwijsvacatures in Hurdegaryp