Bedrijf: FlexCollege OPDC SWVZHW Startdatum:
Plaats: Den Haag Reageren tot: 09-04-2022
Datum: 09-02-2022 Sector:

Omschrijving

De organisatie

De Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Den Haag e.o. (SWVZHW) bestaat uit 17 schoolbesturen met ruim 61 scholen voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs, die samen verantwoordelijk zijn voor het bieden van een passende onderwijsplaats
voor ruim 36.000 leerlingen in de regio. Het samenwerkingsverband streeft ernaar dat alle VO-leerlingen in de regio een passend diploma kunnen behalen, onafhankelijk van hun ondersteuningsbehoefte, of een passende en duurzame plek op de arbeidsmarkt en in
de maatschappij innemen.

 

OPDC

Per 1 augustus 2021 bestaat het Orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) van het SWVZHW uit het FlexCollege te Den Haag, De Retour Regulierklas (voorheen Rebound) onderdeel van het FlexCollege te Den Haag en De Doorzet met een locatie in Rijswijk.

 

Het OPDC opereert tussen het veld van reguliere VO scholen en het VSO. Het OPDC biedt maatwerktrajectadvies, dit doen zij vraag gestuurd met als uitgangspunt maatwerk en inclusiever onderwijs. Wanneer een stamschool vastloop met een leerling leggen zij een
casus voor aan het expertise team, bestaande uit medewerkers van het schoolondersteuningsteam en gedragswetenschappers van het OPDC. Vervolgens wordt in nauwe samenwerking met ouders, leerling en de stamschool bekeken wat de ondersteuningsbehoefte van de leerling
is. Op basis van deze behoefte wordt een passend traject gezocht. Dat kan, bij voorkeur, zijn op de eigen school met extra ondersteuning, op het FlexCollege of op het VSO. Indien meer onderzoek nodig is om een passend traject te vinden wordt de leerling ondergebracht
bij De Doorzet. Doel is het continueren van de onderwijsloopbaan van de leerlingen en het realiseren van een passend ontwikkelperspectief. Voor alle leerlingen is passende ondersteuning vanuit de jeugdhulp beschikbaar, die op de voorziening zelf wordt aangeboden.
Onderwijs en jeugdhulp worden in samenhang aangeboden en dit is een belangrijke succesfactor gebleken.

 

Profiel

Wij zijn opzoek naar een enthousiaste collega met passie voor het vakgebied, die stevig in zijn (gym)schoenen staat, oog voor de leerling heeft en zelfstandig de regie pakt bij het verzorgen van de onderwijsprogramma’s. Verder ben je ook een stevige gesprekspartner
voor de gedragswetenschappers, stamscholen en ouders. 

Vooropleiding en ervaring

Hoofdtaken

Als Docent lichamelijke opvoeding zijn dit je kerntaken en verantwoordelijkheden:


 • Het zijn van docent-mentor. Dat betekent het in teamverband verzorgen van het onderwijs aan en het begeleiden van de leerlingen van het FlexCollege.
 • Het volledig zelfstandig verzorgen van het onderwijs in het vakgebied Sport en Bewegen.
 • Het uitzetten van het onderwijsprogramma voor leerlingen, het bewaken van de voortgang, toetsen en beoordeling, al dan niet in samenspraak met de stam- of opnemende school.
 • Het aansturen van ondersteunende functionarissen (leraarondersteuners, trainers en vakinstructeurs) evenals het begeleiden van stagiaires.
 • Het begeleiden van leerlingen en is al mentor de spin-in-het-web voor de leerling.
 • Het onderhouden van contacten met ouders en instanties en nauw samenwerken met de hulpverleners.
 • Het adviseren van door- en uitstroom van de leerlingen en daarbij nauw contact onderhouden met de gedragswetenschappers binnen het FlexCollege.
 • Het uitvoeren van overige schooltaken en het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en de vernieuwing van het programma aanbod.

 

Wat vragen wij jou

 • Je beschikt over een onderwijsbevoegdheid lichamelijke opvoeding.
 • Je kan zelfstandig en on teamverband werken.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring en affiniteit met de doelgroep.
 • Je werkt aantoonbaar aan eigen professionele ontwikkeling.
 • Je bent flexibel, je hebt een proactieve houding en je bent slagvaardig.

Naar de website

Meer onderwijsvacatures in Den Haag