Bedrijf: Christelijk Gymnasium Utrecht Startdatum: 01-01-2022
Plaats: Utrecht Reageren tot: 31-03-2022
Datum: 16-03-2022 Sector:

Omschrijving

In verband met zwangerschapsverlofvervanging zoeken we per 1 januari 2022 een

 

Docent Lichamelijke opvoeding (0,24 FTE, 6 lesuur)

 

De lessen worden gegeven op maandag aan leerjaar 4 en 5. Het betreft een tijdelijke functie tot medio mei.Het CGU

Het CGU is een school waar leerlingen en docenten samen werken aan onderwijs op hoog niveau. We verlangen van docenten dat ze inhoudelijk goed en didactisch sterk hun beroep uitoefenen. Niet alle leerlingen leren op dezelfde manier en hebben hetzelfde niveau,
dat vraagt het vermogen om te differentiëren. Het CGU voert een personeelsbeleid waarin (culturele) diversiteit een speerpunt is. Wij zijn een inclusieve organisatie die streeft naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de Utrechtse samenleving.
Ons onderwijs en vacatures staan nadrukkelijk open voor iedereen.Wat verwachten we van jou

Uiteraard beschik je over een eerstegraads lesbevoegdheid en heb je uitstekende didactische vaardigheden. Daarnaast ben je bereid om intensief samen te werken aan uitdagend en vernieuwend (gymnasiaal) bewegingsonderwijs. Je hebt het leerdoel helder voor ogen
en helpt de leerlingen op motiverende wijze om dit doel te bereiken. Dat dit doel voor elk leerling op een ander niveau bereikt wordt, is voor jou een vanzelfsprekendheid. Je bent in staat een vakjaarplan je snel eigen te maken en binnen de gegeven context
zelf lessen te ontwikkelen.

Gezien de aard van de vacature hebben kandidaten met ervaring als mentor of aantoonbare affiniteit in het begeleiden van leerlingen buiten de eigen lescontext de voorkeur.Interesse

Belangstellenden verzoeken we te reageren per mail, t.a.v. de rector mw. I. Schaveling, Koningsbergerstraat 2, 3531 AJ Utrecht.

Nadere informatie met betrekking tot de vacature is te verkrijgen bij conrector dhr. R. Punt, via 030-2843000.Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

Vooropleiding en ervaring

Naar de website

Meer onderwijsvacatures in Utrecht