Een oplossing voor mobieltjesoverlast in de klas? Bekijk het Mobieltjeshotel

Vacature INTERN BEGELEIDER De Piloot Rotterdam

INTERN BEGELEIDER De Piloot

Automatisch op de hoogte blijven van nieuwe vacatures? Schrijf u in bij Meesterbaan.

Naam schoolDe Piloot  PlaatsRotterdam
SectorSpeciaal (Basis) Onderwijs FunctieIntern begeleider
Geplaatst op14-01-2019 FTE0.6 FTE
Functieverband Dienstverband
Ingangsdatum Reageren tot31-01-2019
De Piloot  uit Rotterdam zoekt een INTERN BEGELEIDER De Piloot per
Profiel en taakomschrijvingÂIntern Begeleider voor zowel de internaliserende als exteraliserende afdeling van De Piloot

1. Informatie
Functienaam: Leraar (L11) met de taak interne begeleiding
Organisatie: De Piloot, school voor openbaar speciaal onderwijs
Locatie: SO De Piloot (Nieuwe Ommoordseweg)
2. Omgeving
De Piloot is een openbare school voor speciaal onderwijs (cluster 4), verbonden aan een Pedologisch Instituut en biedt onderwijs aan kinderen met psychiatrische en / of gedragsproblematiek, kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven door PPO
3.ÂWerkzaamheden
 • Het ondersteunen en begeleiden van leerkrachten bij het opstellen en uitvoeren van groepsplannen en OPPâs.
 • Het ondersteunen van de leerkracht bij klassenmanagement, activerende directe instructie model, wijzer onderwijs (tijd, ruimte, activiteit, interactie) en doorgaande leerlijnen.
 • De professionalisering van de didactische ontwikkeling van leraren ( observeren, sturen, coachen).
 • Het ondersteunen van de implementatie van onderwijskundige vernieuwingen.
 • Bewaken en borgen van de leerprocessen en Âinzet methodes.
 • Contact onderhouden met interne partners, externe ketenpartners betreffende de leerlingenzorg.
 • Onderhouden van contacten met ouders m.b.t. tot zorg.
4. Verantwoording
De IB-er legt verantwoording af aan de directie.
Het functioneren van de IB-er wordt besproken in functioneringsgesprekken en/of beoordelingsgesprekken.
De IB-er handelt volgens de in het profiel en taakomschrijving opgestelde richtlijnen.
Â5. Kennis en vaardigheid
 • Flexibel
 • Stressbestendig
 • Oplossingsgericht
 • Sterke communicatieve vaardigheden
ÂDe intern begeleider beschikt over:
Âvakinhoudelijke kennis
 • Kennis en inzicht inzake ontwikkelingen didactische leerlijnen.
 • Gedegen kennis van psychopathologie en daaruit voortvloeiende onderwijsbelemmeringen.
 • Inzicht in veranderingsprocessen in het onderwijs.
 • Data analyseren aan de hand van toets resultaten en trends trekken.
 • Gedegen expertise benodigde interventies op sociaal gebied.
organisatorische vaardigheden zoals
 • Het voeren van een goed time -management
 • Kunnen organiseren en plannen
 • Kunnen samenwerken in een multidisciplinair teamverband
 • Goede vaardigheden in het omgaan met de computerÂ
begeleidingsvaardigheden zoals
 • Gesprekstechnieken
 • Het kunnen coachen en sturen van leerkrachten
 • Het bezitten van (ortho)pedagogische â didactische vaardigheden voor het begeleiden van leerlingen met psychiatrische problematiek en / of gedragsproblemen
7. Taakeisen;Âopleiding en ervaring
De IB-er heeft minimaal de akte volledig bevoegd leerkracht
Daadwerkelijke kennis van methodieken, leerlijnen van de groepen 1 tot en met 8

Nadere informatie en solliciteren:
Als je interesse hebt voor deze functie dan ontvangen we graag z.s.m. je motivatiebrief en CV op het e-mailadres:Âc.grootenboer@depiloot.nl of neem telefonisch contact op met 010-4205314