Bedrijf: Ilex College Startdatum: 01-08-2022
Plaats: Schiedam Reageren tot: 16-05-2022
Datum: 16-03-2022 Sector:

Omschrijving

Waar kom je te werken?Het Ilex College biedt onderwijs aan ongeveer 110 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar (AGL-BB-KB-TL-MBO1). De leerlingen ondervinden onderwijsbelemmeringen ten gevolge van psychiatrische stoornissen. Veel van onze leerlingen hebben problemen met het
herkennen en benoemen van hun gevoelens. Omdat wij het belangrijk vinden dat de leerlingen op een goede manier met elkaar en met andere mensen omgaan, besteden wij hier veel aandacht aan. Alle medewerkers helpen de leerlingen bij het herkennen en benoemen
van gevoelens, het oplossen van problemen en het beheersen van impulsief gedrag.

Bij de groepskeuze van de leerling houden we rekening met leeftijd, niveau, sociaal-emotionele ontwikkeling en de aard van de stoornis. Er zitten maximaal 12 leerlingen in een klas. Wij streven er naar om leerlingen uit te laten stromen naar het regulier voortgezet
onderwijs, het MBO of een goede plek op de arbeidsmarkt.

Wij proberen elke dag met elkaar te werken aan verbetering van ons handelen. Wij werken aan onze executieve functies en met positive behavior support (PBS). Met PBS werken wij stapje voor stapje aan het ontwikkelen van een gezamenlijke houding in de aanpak
van gedrag wat de leerontwikkeling van onze leerlingen belemmerd. “Jezelf veilig voelen, plezier hebben en verantwoordelijkheid nemen” is waar het Ilex College voor staat. Jouw kerntaken en verantwoordelijkheden


  • Je geeft gymlessen aan 12 leerlingen;
  • Jij stelt de ontwikkeling van de leerlingen centraal;
  • Je weet een pedagogisch klimaat te creëren waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen en zich weten te ontwikkelen op motorisch en sociaal gebied;
  • Je onderhoudt contact met de docenten, maar indien nodig ook met de ouders of andere personen in het netwerk van de leerling. Je denkt hierbij in kansen en mogelijkheden;
  • Je bent iemand die ergens de schouders onder zet en zich niet snel uit het veld laat slaan;
  • Je beschikt over  humor en flexibiliteit en bent hierdoor een aanvulling op ons team. 

Vooropleiding en ervaring

Meer over jou

 


  • Je beschikt over een afgeronde ALO opleiding;
  • Je hebt ervaring en affiniteit met het geven van bewegingsonderwijs in het Voortgezet Speciaal Onderwijs;
  • Je bent goed in staat om te reflecteren op je eigen gedrag en handelen en hebt inlevingsvermogen in de psychiatrische problematiek;
  • Je schakelt makkelijk met leerlingen en collega’s en begrijpt dat het ontwikkelproces van onze leerlingen meer is dan onderwijsinhoud

Naar de website

Meer onderwijsvacatures in Schiedam