Bedrijf: Regio Zuid-Holland en Zeeuwse Eilanden Startdatum:
Plaats: Rotterdam Reageren tot: 29-10-2021
Datum: 06-09-2021 Sector: PO

Omschrijving

Wij zoeken HVO-vakdocenten voor diverse openbare basisscholen in de provincie Zuid-Holland en de Zeeuwse Eilanden. Als HVO-vakdocent werk je altijd binnen een openbare basisschool. Tot op zekere hoogte is de functie van vakdocent HVO een beetje een ‘solitaire’
functie, want meestal werk je op meer dan één school.Hier geef je les aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar, maar maak je geen deel uit van het ‘vaste’ schoolteam. Je bent namelijk in dienst bij ons, de landelijke stichting HVO Primair. In het kader van werkoverleg en/of intervisie is de ontmoeting met collega
vakdocenten HVO daarom heel belangrijk. In de dagelijkse praktijk word je hierin aangestuurd door een regiobegeleider bij jou in de buurt. De inschaling van je salaris vindt plaats op basis van de L10 schaal van het primair onderwijs.Tijdens de wekelijkse HVO lessen onderzoeken kinderen morele situaties en levensvragen op een interactieve, speelse en creatieve manier. Als docent streef je ernaar om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de eigen belevingswereld van de leerlingen in je HVO-groep.
Hierdoor leren zij:


 • zichzelf beter kennen
 • omgaan met en respecteren van verschillen met anderen
 • keuzes te maken en zelf verantwoordelijkheid te nemen

Sociale en morele vorming zijn hierin kernbegrippen. De lessen worden uiteraard verzorgd vanuit onze humanistische waarden.Als HVO-vakdocent ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het vormingsonderwijs door o.a.:

 • het lesgeven aan en begeleiden van groepen leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar;
 • het creëren van een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen;
 • het stimuleren en begeleiden van sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden;
 • het ondersteunen en begeleiden van de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de leerlingen.
 • het bieden van een rijke leeromgeving, waarbinnen leerlingen de kernwaarden van het humanisme ontdekken.

Als HVO-vakdocent lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van het humanistisch vormingsonderwijs door:

 • wekelijks je eigen lessen te ontwikkelen en te geven;
 • de socratische gespreksmethode te hanteren;
 • steeds de juiste didactische, coöperatieve werkvormen in te zetten, die bijdragen aan de ontwikkeling van de HVO-vaardigheden van leerlingen;
 • jezelf te blijven voeden met actuele informatie op terreinen als: mensenrechten, filosofie, levensbeschouwing, maatschappij, cultuur, natuur, politiek en nog veel meer.

Vooropleiding en ervaring

Jij zou een geweldige HVO-vakdocent kunnen worden als je beschikt over:


 • een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid verkregen door een PABO of andere lerarenopleiding;
 • de bereidheid tot het volgen van het interne opleidingstraject van stichting HVO-Primair
 • een zelfstandige en flexibele instelling;
 • inzicht in de organisatie en werkwijze van openbare basisscholen;
 • een vragende, socratische houding;
 • empathisch vermogen en sterke sociale vaardigheden
 • affiniteit met het Humanistisch Verbond 

Naar de website

Meer onderwijsvacatures in Rotterdam