Bedrijf: obs De Startbaan Startdatum: 1 maart 2020 (of eerder)
Plaats: Soesterberg Reageren tot: 31-01-2020
Datum: 13-01-2020 Sector: PO

Omschrijving

Geloof jij ook dat alle kinderen uniek zijn? En dat alle kinderen andere onderwijsbehoeften hebben? Dan is de Startbaan in Soesterberg dé school voor jou! De Startbaan is een relatief kleine school met 120 leerlingen waarbij groepsdoorbroken werken centraal
staat. Alle leerlingen werken op hun eigen niveau en tempo van rekenen, taal, spelling en lezen aan de hand van dynamische instructiegroepen. In de kindgesprekken die 4 x per jaar plaatsvinden, bespreken de kinderen met de leerkrachten (en ouders) de leerdoelen
voor de volgende periode. Deze komen samen met de behaalde resultaten te staan in het portfolio die de leerlingen aan het einde van het schooljaar presenteren aan de ouders.Leerlingen op de Startbaan leren zelfstandig te werken, verantwoording te nemen voor het eigen leerproces en kritisch en creatief te denken als een duurzame wereldburger.De 120 leerlingen die de school telt, zijn verdeelt over 5 groepen. Met als visie groepsdoorbroken onderwijs zijn er op de Startbaan alleen maar combinatiegroepen. Momenteel heeft de school twee 1-2-3 groepen die samen veel optrekken, een groep 4-5, een groep
6-7 en een groep 7-8.We zoeken per 1 maart 2020 (of eerder) een leerkracht voor groep  1-2-3 voor 20 uur per week. De werkdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag om de week. Of de woensdag om de week, donderdag en vrijdag. Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op
vast. De groep telt 20 leerlingen.

Vooropleiding en ervaring

Hou jij van out of the box denken?

Durf jij methodes los te laten en echt les te geven?

Vind je eigenaarschap ook zo belangrijk?

Wil je steeds weer mee zoeken naar het beste voor de leerlingen?

Kun je dat niet alleen, maar heb je daar collega’s voor nodig?

 

Dan zoeken wij JOU voor de 22+ leerlingen van groep 123B op de Startbaan!

 

Op Openbare Basisschool De Startbaan werken we in een hecht team aan de ontwikkeling van de leerlingen. Voor de onderbouw betekent dit concreet, dat je nauw samenwerkt met je duo-collega en de collega van groep 123A en een onderwijsassistente. Je geeft les
aan de basisgroep en samen met je duo-collega geef je de leesinstructies aan de 10 leerlingen van groep 3. De rekeninstructies aan groep 3 worden verzorgd door je collega.

 

Het eigenaarschap van de leerlingen heeft voor ons prioriteit. De leerlingen werken met een portfolio. Samen met de juf of meester bespreken ze in kindgesprekken hun leerdoelen, daarna verzamelen ze bewijzen die in het portfolio opgenomen worden. Dit portfolio
wordt 2 keer per jaar aan ouders gepresenteerd.

 

De instructies worden op de EDI wijze vormgegeven, hierbij staat steeds één doel tegelijk centraal uit de leerlijn. De methode Veilig Leren Lezen wordt als bron gebruikt bij het leesonderwijs, maar niet als stramienGymbevoegdheid is fijn maar niet noodzakelijk..

 

Naar de website