Uitgelicht: DNA-LAB DAG - 7 april 2017 - Info en inschrijven

Vacature Leerkracht Speciaal Onderwijs, Rotterdam Rotterdam

Leerkracht Speciaal Onderwijs, Rotterdam

Automatisch op de hoogte blijven van nieuwe vacatures? Schrijf u in bij Meesterbaan.

Naam schoolHorizon PlaatsRotterdam
SectorSpeciaal (Basis) Onderwijs FunctieGroepsleerkracht
Geplaatst op22-02-2017 FTE0,4312
FunctieverbandParttime DienstverbandTijdelijk met uitzicht op vast
Ingangsdatum01-04-2017 Reageren tot10-03-2017
Horizon zoekt een Leerkracht Speciaal Onderwijs, Rotterdam met ingang van 01-04-2017 in Rotterdam.
Horizon locatie Instituut Mr. Schats Noord in Rotterdam
Het Instituut Mr. Schats Noord is een school voor speciaal onderwijs. Er wordt veel aandacht besteed aan pedagogische aspecten, waarbij het onderwijs centraal staat. Onze leerlingen hebben primaire gedrags- en persoonlijkheidsproblemen, veelal voortkomend uit angst, gebrek aan basisveiligheid, en/of een verstoorde gezins- en opvoedingssituatie en/of organische problemen. Dit uit zich vaak in een overschrijding van de tolerantiegrens ten opzichte van de sociale omgeving. In wezen is er sprake van een conflict tussen het kind en zijn opvoedingsmilieu.
Deze sociaal-emotionele problematiek gaat vaak samen met slechte schoolprestaties, geringe motivatie en slechte concentratie. Het gaat veelal om heel kwetsbare kinderen met een negatief zelfbeeld. Onze school ziet het als haar opdracht om deze in hun ontwikkeling bedreigde kinderen dusdanige onderwijsleersituaties aan te bieden, dat ze zich zowel in emotioneel, sociaal als cognitief opzicht zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. In onze visie vormt een positief zelfbeeld één van de belangrijkste fundamenten, waarop een kind kan bouwen aan zijn ontwikkeling. Vanuit een groeiend zelfvertrouwen leert een kind om te gaan met zijn omgeving.
 
Voor onze locatie zijn we per 1 april 2017 op zoek naar een daadkrachtige en vrolijke:
 
Leerkracht
Speciaal Onderwijs
0,4312 Fte
 
Als Leerkracht bij Horizon vervul je een bijzondere rol
Je stimuleert jongeren met complexe gedragsproblematiek en hun ouders/opvoeders om zelf de regie over hun leven te pakken. Dat vergt passie, flexibiliteit, lef en doorzettingsvermogen. Jij geeft talent een kans!
 
Als geen ander weet je een veilige leer- en werkomgeving te realiseren, op basis van de behoeften en ontwikkelingsprocessen van de leerlingen. Je biedt hen houvast en structuur bij keuzes, zodat zij zich sociaal-emotioneel en moreel kunnen ontwikkelen. Lesgeven is je passie en dit straal je uit naar de leerlingen, de ouders/verzorgers en je collega’s. Bij onze school wordt les gegeven volgens de afspraken in het groepsplan en het ontwikkelperspectiefplan. Hierin worden de doelen samen met de ouders/verzorgers en leerlingen afgestemd. In het werk word je begeleid door de schoolleider, de intern begeleider en de gedragswetenschapper van de school.