Bedrijf: Regio Drenthe Startdatum:
Plaats: Emmen Reageren tot: 24-04-2022
Datum: 24-02-2022 Sector: PO

Omschrijving

Wij zoeken HVO-vakdocenten voor diverse openbare basisscholen in de regio Drenthe (in en rondom Emmen). Als HVO-vakdocent geef je les aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar, maar maak je geen deel uit van het ‘vaste’ schoolteam. Je bent namelijk in dienst
bij ons, de landelijke stichting HVO Primair. Soms werk je samen met een of meer HVO-collega’s op dezelfde openbare basisschool. Meestal werk je op meer dan één school.

 

Met je HVO-team heb je regelmatig werkoverleg, intervisie en nascholing en ook daar tussendoor weet je elkaar, live of online, te vinden als je behoefte hebt aan feedback, ondersteuning of gewoon een praatje met een collega. Het team wordt aangestuurd door
een regiobegeleider bij jou in de buurt. 

 

Tijdens de wekelijkse HVO-lessen begeleid je kinderen bij het op een interactieve, speelse en creatieve manier onderzoeken van morele situaties en levensvragen. Als docent streef je ernaar om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de eigen belevingswereld van de
leerlingen in je HVO-groep. Hierdoor leren zij:


 • zichzelf beter kennen
 • omgaan met en respecteren van verschillen met anderen
 • keuzes te maken en zelf verantwoordelijkheid te nemen

Sociale en morele vorming zijn hierin kernbegrippen. Je verzorgt de lessen uiteraard vanuit onze humanistische waarden. Tijdens de interne opleiding die je krijgt voordat je met lesgeven start, maak je je de hiervoor benodigde vaardigheden eigen.

Vooropleiding en ervaring

Je bent als HVO-vakdocent verantwoordelijk voor.:


 • het humanistisch vormingsonderwijs geven aan groepen leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar;
 • het creëren van een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen;
 • het stimuleren en begeleiden van sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden;
 • het ondersteunen en begeleiden van de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de leerlingen.
 • het bieden van een rijke leeromgeving, waarbinnen leerlingen de kernwaarden van het humanisme ontdekken.

Dit doe je door:

 • wekelijks je eigen lessen te ontwikkelen en te geven;
 • de socratische gespreksmethode te hanteren;
 • steeds de juiste didactische, coöperatieve werkvormen in te zetten, die bijdragen aan de ontwikkeling van de HVO-vaardigheden van leerlingen;
 • jezelf te blijven voeden met actuele informatie op terreinen als: mensenrechten, filosofie, levensbeschouwing, maatschappij, cultuur, natuur, politiek en nog veel meer.

Jij zou een geweldige HVO-vakdocent kunnen worden als je beschikt over:

 • een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid verkregen door een PABO of andere lerarenopleiding
 • de bereidheid tot het volgen van het interne opleidingstraject van stichting HVO-Primair
 • een zelfstandige en flexibele instelling
 • inzicht in de organisatie en werkwijze van openbare basisscholen
 • een vragende, socratische houding
 • empathisch vermogen en sterke sociale vaardigheden
 • affiniteit met het humanistisch gedachtengoed

Naar de website

Meer onderwijsvacatures in Emmen