Bedrijf: Vrijeschool Castricum Startdatum: 1 augustus 2022
Plaats: Castricum Reageren tot: 10-04-2022
Datum: 10-03-2022 Sector: PO

Omschrijving

De school

Buiten in de natuur, soms met de ezels, en binnen in de bewegende klassen geven wij vrijeschoolonderwijs aan onze leerlingen. In onze jonge vrijeschool is de pioniersgeest nog springlevend en werk je samen met ervaren, gedreven collega’s aan goed vrijeschoolonderwijs
dat stevig geworteld is in de antroposofie en aansluit bij de kinderen en vragen van deze tijd. Onze drie speerpunten zijn buitenonderwijs, beweging en muziek. 

De Vrijeschool Castricum is 2017 gestart vanuit een ouderinitiatief en bestaat komend schooljaar uit 3 kleuterklassen en 5 onderbouwklassen (waarvan 1 combinatieklas). De school maakt deel uit van  Ithaka, een stichting met 13 vrijescholen voor basisonderwijs
met vestigingen in Noord- en Zuid-Holland met ongeveer 300 medewerkers.Wat ga je doen?


 • Je draagt zorg voor het onderwijs aan je eigen klas met oog voor de verschillende behoeften van kinderen.
 • Je zorgt voor een veilig en prettig werkklimaat en een didactiek die aansluit bij de verschillen;
 • Je ‘maakt’ je eigen onderwijs, gebruikmakend van het vrijeschool leerplan, de methodiek voor taalonderwijs ZLKLS (Zó leren kinderen lezen en spellen) en de oefenmethoden en materialen die in de school aanwezig zijn;
 • Je houdt de ontwikkeling van de leerlingen bij in het leerlingvolgsysteem en bespreekt deze regelmatig met de IB-er. Je bent als klassenleerkracht nauw betrokken bij de extra zorg voor leerlingen uit je klas. 
 • Je werkt in het team samen aan de ontwikkeling van de school.
 • Je werkt aan professionele ontwikkeling, zowel individueel als in teamverband. Denk hierbij aan de studie in de pedagogische vergadering, studie(mid)dagen, klasbezoeken,  intervisiebijeenkomsten en scholing.     

Vooropleiding en ervaring

Wie zoeken wij?  

Voor de aankomende 1e klas zoeken wij een full time leerkracht of twee part-timers die samen een duo vormen. Je wilt je voor meer jaren verbinden met deze groep kinderen en je bouwt mee aan onze school. 

  


 • Beschik je over een Pabo-diploma (bij voorkeur de Vrijeschool Pabo)?  


 • Ben je enthousiast over het vrijeschoolonderwijs en de antroposofie? 
 • Heb je al (enige) ervaring als leerkracht?  
 • Heb je affiniteit met de bewegende klas, buitenonderwijs en muziek? 


 • Beschik je over daadkracht en flexibiliteit? 
 • Heb je een open en onderzoekende en lerende houding? 
 • Kun je goed samenwerken en communiceren?

   

Dan komen we graag met je in contact! 

Naar de website

Meer onderwijsvacatures in Castricum