Bedrijf: Christelijke Scholengemeenschap Walcheren Startdatum: schooljaar 22/23
Plaats: Middelburg Reageren tot: 23-04-2022
Datum: 23-03-2022 Sector:

Omschrijving

De vacatures zijn ruim geformuleerd omdat wij breed belangstelling willen wekken en wij in dit stadium van de voorbereiding op komend schooljaar mogelijkheden zien om de invulling van de vacatures nog nader vorm te kunnen geven. Het is in dit stadium nog
niet duidelijk op welke locaties de vacatures ingevuld worden. Wij zoeken zowel 1e- als 2e-graads docenten, als docenten in opleiding en docenten die via een zij-instroomtraject in twee jaar hun bevoegdheid behalen.

 

Promotiemogelijkheden LC en LD

Voor de vacatures kunnen wij, afhankelijk van je portfolio en ambities, zicht bieden op een inhoudelijke functie van docent LC of docent LD.

 

*We zoeken voor de groeiende vrijeschool op CSW Bestevaêr in Vlissingen een bevoegde mentor/docent, bij voorkeur met ervaring in de eerste drie leerjaren van de vrijeschool voortgezet onderwijs. De mentor/docent vervult ook een deel van de vaklessen.

De vrijeschool op CSW Bestevaêr bestaat uit leerjaar 1, 2 en 3. 

 

Functie-inhoud:

Je geeft les en begeleidt (groepen) leerlingen. Je bent een ontwikkelingsgerichte en/of creatieve allround docent op je vakgebied en kunt een goed didactisch en pedagogisch klimaat in de klas realiseren. Je levert een bijdrage aan de onderwijsontwikkeling binnen
je vakgebied. Je bent in staat om op elk niveau waar je bevoegd voor bent lessen te verzorgen.

 

Vooropleiding en ervaring

Wat wij vragen:


  • Je beschikt over een lesbevoegdheid; wanneer je studeert voor deze bevoegdheid, word je ook van harte uitgenodigd te reageren
  • Je bent in het bezit van theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis
  • Je bent op de hoogte van voor het onderwijs relevante, recente onderwijskundige en vakinhoudelijke ontwikkelingen en vernieuwingen en kent methodieken om deze voor leerlingen in te zetten
  • Je bent vaardig in het werken met digitale leermiddelen
  • Je enthousiasmeert en motiveert leerlingen en kunt een veilig leerklimaat bieden
  • Je bent in staat om leerlingen met diverse ondersteuningsbehoeften te begeleiden
  • Je vindt het een uitdaging om samen met ons vorm en inhoud te geven aan de ontwikkelingen binnen CSW

Specifiek voor de vacatures vrijeschoolonderwijs:

  • Je handelt in overeenstemming met de pedagogische uitgangspunten van de vrijeschool en hebt een gedegen kennis van het vrijeschoolonderwijs
  • Je kent het vrijeschoolonderwijs en kent de specifieke methodieken om deze voor leerlingen in te zetten.
  • Wanneer je interesse hebt in het vrijeschoolonderwijs, maar nog geen ervaring, nodigen we je ook graag uit te solliciteren en bespreken we de benodigde aanvullende scholing.

 

Wij vinden het belangrijk dat je in overeenstemming met de identiteit van de school functioneert.

Wanneer je naar een beperkte betrekkingsomvang wilt solliciteren, nodigen we je ook graag uit te reageren.

 

Naar de website

Meer onderwijsvacatures in Middelburg