Bedrijf: Lingewaal College Startdatum:
Plaats: Gorinchem Reageren tot: 08-04-2022
Datum: 08-02-2022 Sector:

Omschrijving

Waar kom je te werken?    

Het Lingewaal College is een VSO-locatie gelegen in Gorinchem. Het Lingewaal College biedt onderwijs aan ongeveer 85  leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) in de leeftijd van 12 tot 18 jaar op de niveaus VMBO-TL (theoretische leerweg) en HAVO.
De leerlingen ondervinden onderwijsbelemmeringen ten gevolge van (het vermoeden van) psychiatrische problematiek.

Door de inzet van School Wide Positive Behavior Support (SWPBS of kort PBS) creëren wij een positief, voorspelbaar en veilig schoolklimaat, waarin alle leerlingen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en gedragsproblemen
zoveel mogelijk voorkomen of vroegtijdig aangepakt kunnen worden. We zien de school als een sociale gemeenschap, waarin leerlingen, ouders, ketenpartners en het schoolteam dezelfde taal spreken. In samenwerking met leerlingen, ouders en ketenpartners maken
we  duidelijke afspraken hoe we met elkaar om willen gaan. Dit maakt dat onze locatie transparant, duidelijk, betrouwbaar en veilig is voor iedereen. 

Vooropleiding en ervaring

Meer over jou


  • We zijn op zoek naar een enthousiaste collega die positief staat ten opzichte van onze doelgroepen en het gedachtegoed PBS;
  • Je beschikt over een afgeronde Lerarenopleiding;
  • Je hebt affiniteit met het vakgebied Wiskunde (niveau VSO op VMBO-TL & HAVO).

Naar de website

Meer onderwijsvacatures in Gorinchem