Faalangst & Motivatie Training

Vacature Directeur PO Waalwijk

Directeur PO

Automatisch op de hoogte blijven van nieuwe vacatures? Schrijf u in bij Meesterbaan.

Naam schoolJuliana van Stolbergschool PlaatsWaalwijk
SectorBasisonderwijs FunctieDirecteur PO
Geplaatst op16-10-2018 FTE1,0000
FunctieverbandFulltime DienstverbandTijdelijk met uitzicht op vast
Ingangsdatum1 januari 2019 Reageren tot11-11-2018
Willem van Oranje Scholengroep zoekt een directeur voor de Juliana van Stolbergschool in Waalwijk. We zoeken een inspirerende directeur die kan verbinden en betrokken is bij het protestants-christelijk onderwijs.
Willem van Oranje Scholengroep zoekt:
 
 
een directeur (1,0 fte)
voor de Juliana van Stolbergschool
in Waalwijk
 
Kernbelofte scholengroep 
                

‘Leerlingen willen gezien worden’. Goed onderwijs. Wat is dat eigenlijk? Volstaat dat met het begeleiden van leerlingen op hun weg naar kennis, kunde en vaardigheden of is het meer?
Als Willem van Oranje Scholengroep zien we onze missie breder.
Los van het verwerven van waardevolle kennis, willen we iedere leerling voorbereiden op hun toekomst met een goed ontwikkeld besef van waarden. Zelfstandig, en met voldoende zelfvertrouwen. Overtuigd van hun eigen unieke kracht en talent.
Dat slaagt alleen als leerlingen echt gezien worden. Een gids hebben. Met de school als scharnier tussen de leerlingen, hun ouders, de maatschappij en hun toekomst.

Organisatie  
Willem van Oranje Scholengroep faciliteert en ondersteunt zeven scholen om deze kernbelofte waar te kunnen maken. Autonome scholen voor primair en voortgezet onderwijs, ieder met hun eigen kenmerken, werkgebied en invulling van de missie. Met als gemene deler onze protestants-christelijke signatuur.
Een identiteit waar we trots op zijn. Omdat het ons verbindt en omdat het een ankerplaats biedt in een continu veranderende wereld. Een stevige basis van waaruit we innovaties omarmen en met open blik nieuwe samenwerkingen tegemoet treden.
Juliana van Stolbergschool: Wie ont-moet bereikt meer, samen voor jou!


Ontmoeten kan uitgelegd worden in de zin van “samen”. Samen gaan we voor de ontwikkeling van de kinderen. Ook de ouders worden hierbij betrokken. Samen lossen we problemen op. Samenwerken en van elkaar leren vinden we belangrijk. Ont-moeten kan ook uitgelegd worden als het maken van eigen keuzes. Hiermee geven we aan dat we door het werken aan projecten aansluiten bij de ontwikkeling en leefwereld van de leerlingen. Naast het werken met methoden creëren we momenten om het inzicht van de kinderen op een speelse en meer of ervaringsgerichte manier te versterken. Projecten op dit gebied zijn: Bijbelprojecten, passend reken- en wiskunde-onderwijs (PARWO), Engels (Early Bird), Brabants verkeersveiligheidslabel (BVL) en de natuurleertuin.
 
Het ontmoeten is ook zichtbaar in de burgerschapsvorming en sociale integratie waaraan we op onze school aandacht besteden. Burgerschapsvorming brengt jonge burgers de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om waar gewenst een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgevingen in de samenleving.