HANDIG: Een oplossing voor mobieltjesoverlast in de klas. Bekijk het Mobieltjes Hotel

Vacature Locatiedirecteur Leiderdorp

Locatiedirecteur

Automatisch op de hoogte blijven van nieuwe vacatures? Schrijf u in bij Meesterbaan.

Naam schoolLeo Kanner Onderwijsgroep PlaatsLeiderdorp
SectorSpeciaal (Basis) Onderwijs FunctieDirecteur PO
Geplaatst op13-09-2017 FTE0,8 - 1,0 fte
FunctieverbandParttime / fulltime Dienstverband
Ingangsdatum1-1-2018 Reageren tot21-09-2017
Leo Kanner Onderwijsgroep uit Leiderdorp zoekt een Locatiedirecteur per 1-1-2018
De functie
De locatiedirecteur is het gezicht van de school voor de leerlingen, ouders en medewerkers, en vertegenwoordigt de belangen van de school bij externe partijen. De locatiedirecteur draagt bij aan het creëren van een klimaat waarin medewerkers en leerlingen hun eigen verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen. Een wezenlijk onderdeel is het geven van richting en het stellen van heldere kaders waarbinnen medewerkers  de ruimte voelen om vanuit hun eigen deskundigheid hun functie in te vullen. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat de directeur beschikt over het vermogen om flexibel en evenwichtig recht te doen aan de verschillen binnen het team en tussen de leerlingen.
Vanuit de integrale verantwoordelijkheid draagt de locatiedirecteur zorg voor de beleidsvoorbereiding,  –uitvoering en –verantwoording van de locatie, zoals het opstellen van het jaarplan, het schoolplan en de begroting.
Als lid van het managementteam van de Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep levert de locatiedirecteur een inhoudelijke bijdrage en denkt mee over de ontwikkelingen binnen de stichting. Vanuit solidariteit en met het oog op een gezamenlijk resultaat ondersteunt de locatiedirecteur als collegiaal managementteamlid op alle manieren de collega-directeuren om het onderwijs op alle locaties te optimaliseren en de activiteiten van de organisatie te profileren.
 
De locatie
De SO-afdeling van de Leo Kannerschool verzorgt onderwijs aan leerlingen met een autismespectrumstoornis in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Het onderwijs is afgestemd op de behoeften van deze leerlingen. Structuur, overzichtelijkheid en heldere regels staan centraal in onze aanpak en de instructie wordt op de specifieke behoeften van de leerling aangepast.
In het schooljaar 2016/2017 heeft het team het huidige onderwijsconcept onder de loep genomen. Dit heeft geleid tot een idee voor een nieuw onderwijsconcept.  Het nieuwe concept richt zich op drie relevante ontwikkelingsgebieden, te weten: persoonsvorming, socialisatie en brede kwalificatie. De nieuwe locatiedirecteur heeft de mooie taak, om samen met team, in het schooljaar 2017/2018 het nieuwe onderwijsconcept verder te concretiseren. Het team kenmerkt zich door een grote mate van betrokkenheid, waarbij hard werken, maar ook professionele vrijheid en gezelligheid hoog in het vaandel staan.