Bedrijf: De Nieuwste School Startdatum: 2022-02-08
Plaats: Tilburg Reageren tot: 31-03-2022
Datum: 09-02-2022 Sector:

Omschrijving

De Nieuwste School is een kleinschalige school voor mavo, havo en vwo met een uniek onderwijsconcept dat afgeleid is van een schooleigen visie op onderwijs. In deze visie staat de ontwikkeling van de leerling centraal: vanuit verwondering kennis verwerven, zich ontwikkelen als mens in de wereld, waarbij innovatie, openheid en verantwoordelijkheid kernwaarden zijn.

De verwondering van de leerling is uitgangspunt van het leren.

In door de vakdocenten (experts) bepaalde thema’s staat de leervraag centraal. De leerling gaat volgens een beproefde onderzoeksmethode op zoek naar de antwoorden. De opgedane kennis, inzichten en vaardigheden delen de leerlingen met elkaar en hun expert. Deze werkwijze leidt tot een rijk en gevarieerd onderwijsklimaat dat leerlingen gedurende hun hele schoolloopbaan uitdaagt en gemotiveerd houdt. De leerling leert zo verantwoordelijkheid voor de eigen leerroute te nemen. Het onderwijsconcept van DNS draagt sterk bij aan alle facetten van de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen en gaat dus veel verder dan uitsluitend de cognitieve ontwikkeling en de voorbereiding op het examen. Daarmee bereidt het hen ook uitstekend voor op het vervolgonderwijs.

De school is flink in ontwikkeling. In 2020 is de school begonnen aan een nieuwe schoolplanperiode waarin drie ambitiethema’s leidend zijn en vormgeven aan de ontwikkelingen in de school. De thema’s waar de school aan werkt zijn: kenniscreatie en co-creatie; verantwoordelijkheid en eigenaarschap; leergemeenschap met een professionele cultuur. In september 2022 gaat de school werken in een andere organisatiestructuur: een team gecentreerde arbeidsorganisatie. Eigen aan deze structuur is dat teams collectief verantwoordelijkheid dragen voor de meerjarige ontwikkeling van een groep leerlingen. Daarnaast ligt de focus op de ontwikkeling van formatief handelen en meer maatwerk.

Tevens is de school op zoek naar passende huisvesting.

Voel je je verbonden met het onderwijsconcept van DNS en wil je een actieve bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling? Zie je de meerwaarde van vakoverstijgend onderwijs aanbieden en ben je een team player die samen met collega’s onderwijs maakt en geeft? Dan ben jij misschien de nieuwe collega die we zoeken.

Met ingang van 1 mei zoeken wij een enthousiaste expert science met een tweedegraadsbevoegdheid biologie. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 0.6 – 0,8 fte met vooruitzicht op een vast contract.
Als een geschikte kandidaat is gevonden wordt deze vacature gesloten.

Vooropleiding en ervaring

Naar de website

Meer onderwijsvacatures in Tilburg