Bedrijf: Noorderwijzer - DRENTHE COLLEGE Startdatum:
Plaats: Emmen Reageren tot: 06-04-2022
Datum: 25-03-2022 Sector:

Omschrijving

WAT IS JOUW WAARDEVOLLE BIJDRAGE AAN HET CENTRAAL MANAGEMENT TEAM (CMT)?

Het onderwijs staat niet stil. Door gericht te investeren in vernieuwing, optimalisatie en verbetering van zowel ons onderwijs als onze bedrijfsvoering, willen we een blijvend effect realiseren waarmee we ons voorbereiden op de toekomst.Wat ga je doen?

Als programmadirecteur ga je in nauwe samenwerking met de regiodirecteuren en stafmanagers aan de slag met de stevige veranderopgave waarvoor Drenthe College staat. De programmadirecteur is daarmee mede verantwoordelijk voor de inhoudelijke en organisatorische
afstemming binnen de ondersteunende diensten en het onderwijs. Deze veranderopgave bestaat uit twee onderdelen: onderwijsvernieuwing en de toekomst gerichte organisatie (bedrijfsvoering). De programmadirecteur is mede verantwoordelijk voor het behalen van
resultaten op het gebied van:


  • Onderwijsvernieuwing,
  • Leven Lang Ontwikkelen en
  • Strategisch opleidingsportfolio dat past bij onze toekomstige positionering.

Je stuurt op het behalen van de programma- en financiële doelstellingen en rapporteert, signaleert en adviseert hierover aan het CMT, waar je ook onderdeel van bent, en rapporteert aan het College van Bestuur (CvB). Je bent verantwoordelijk voor planning en
uitvoering van het programma en ziet toe op de kwaliteit en kwantiteit van de aangeboden activiteiten. Ook draag je zorg voor de evaluatie en effectmeting van het programma, waarbij je alle stakeholders betrekt.

Je draagt kennis (met name op het gebied van projectmanagement) over aan medewerkers binnen de projectteams. Je bent uitstekend in staat om de verbinding tussen onderwijs, student en organisatie te leggen. Uiteraard zijn daarbij transparantie en aandacht voor
communicatie, zowel binnen als naar buiten de organisatie, van groot belang. Je zet in op een cultuur- en organisatieverandering. Als geen ander weet je dat een cultuurverandering niet vanzelf gaat en wat er voor nodig is om dit te realiseren.

Je geeft leiding aan een groot, complex en langlopend meerjarig multidisciplinair programma. Daarbij word je ondersteund door een programma-adviseur financiën, een adviseur planning & control en een adviseur communicatie. We willen gebruik maken van de structuur
die al staat vanuit de versnellingsagenda.

De opdracht

Je gaat samen met de projectleiders aan de slag met het opstellen en uitvoeren van het programma met focus op de gewenste integraliteit tussen en binnen de projecten. Je zorgt voor afstemming tussen de verschillende regio’s en de verschillende branches. Hiermee
beoog je zoveel mogelijk eenduidigheid en waar mogelijk één taal te ontwikkelen.

Vooropleiding en ervaring

WAT BRENG JE MEE?

DC werkt hard aan het verbeteren, vernieuwen en innoveren van de organisatie. Daarbij zijn we op zoek naar iemand die executiekracht meebrengt en deze opdracht met enthousiasme oppakt. Je kunt goed omgaan met een omgeving waar kaders nog deels ontwikkelt moeten
worden en niet overal vast liggen. Wij zoeken een collega die zich goed weet te bewegen in een complexe en bestuurlijke organisatie en die het vermogen heeft om te verbinden maar zich ook durft uit te spreken.


  • Een afgeronde opleiding op minimaal wo-niveau. Bijvoorbeeld richting management & bedrijfskunde of een andere (relevante) wo-opleiding.
  • Meerdere jaren ervaring in het managen van meerjarige, multidisciplinaire projecten of programma’s.
  • Kennis van het mbo.
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden en in staat om vanuit verbinding draagvlak te creëren.
  • Je bent stressbestendig, kan goed organiseren, weet prioriteiten te stellen en kan omgaan met piekbelasting.
  • Je bent gedreven, enthousiast en energiek. Humor en relativeringsvermogen zijn welkome eigenschappen.

Naar de website

Meer onderwijsvacatures in Emmen