Bedrijf: Joof Media
Plaats: The Hague
Datum: 28-03-2022

Omschrijving

In verband met verlof van een docentbiologie, zoeken wij per direct een vervangend docent biologie 1egraad. De tijdelijke vacature is bij een school VO die meertalig enmulticultureel onderwijs aanbiedt.Ga jij er voor zorgendat de leerlingen van havo/vwo, inclusief examenklassen tot eindevan het jaar de lessen biologie krijgen die gepland staan? Enbeschik je over goede dictactische vaardigheden én je bentvertrouwd met IB (Inquiry Based) teaching? Dan kom ik graag z.s.m.met jou in contact!De lessen worden in hetEngels gegeven - C1 niveau. Ook de kennis van de Nederlandse taal -in woord en geschrift - moet goed zijn.watbieden wij jouSalariëring conform de relevantelerarenschaalEen tijdelijk contract tot31-07-2022Aantrekkelijke multiculturelewerkomgeving0.4580FTERuim aanbod opleidingen/cursussen viaMijnRandstadZorg jij er voor dat lessenBiologie doorgaan?wie benjijEerstegraadsbevoegdheid voor het geven van het vakBiologieRecente onderwijservaring in het gevenvan Biologie op havo/vwo niveau, inclusiefexamenklassenGoede vaardigheden op het gebiedvan ICT in educatieve contextUitstekendekennis van de Engelste taal (C1 niveau)Goedekennis van de Nederlandse taal (B1.2niveau)wat ga jedoenJe gaat lessenBiologie geven op EB, IB of GCE A niveau.Jegaat lessen Biologie in de Nederlandse en Engelse taalgeven.Je beschikt over goede dictactischevaardigheden.Je bent bij voorkeur vertrouwdmet IB (Inquiry Based)teaching.waar ga jewerkenJe gaat werken bij eenschool met aantrekkelijke multiculturele werkomgeving.Een school die voortdurende professionele ontwikkeling hoog inhet vaandel heeftstaan.sollicitatieBen jij de docent Biologie die er voor gaat zorgendat de leerlingen havo en vwo "gewoon" tot einde van het schooljaarlessen biologie krijgen?Reageer dan op de vacature! Ikkom graag met je in contact.Referentie:M3-2473187. Uiteraard staat deze vacature open vooriedereen die zich hierin herkent.


Naar de website