Bedrijf: Joof Media
Plaats: Amsterdam
Datum: 28-03-2022

Omschrijving

“Dit escaleert compleet uit dehand!”Wat klopt hier niet aan? Dat weet jijals docent Nederlands uiteraard als geen ander. En jij weet hetniet alleen, jij vindt het ook nog eens fantastisch om de jongerenhierbij te helpen. Als docent Nederlands heb je passie voor deNederlandse taal en sta ja te popelen om aan de slag te gaan.Daarom zijn wij op zoek naar jou!Voorverschillende scholen in de regio West Brabant zijn wij op zoeknaar docenten Nederlands die les willen geven aan het VMBO of MBO.Locaties, uren en werkdagen zijnbespreekbaar.wat bieden wijjouInschalingconform CAO VO of MBOTijdelijke opdracht ofuitzicht op vastActieve begeleiding door deschool én RandstadOmvang en urenbespreekbaarwie benjijJij hebt passie voor deNederlandse taal en hebt zin daar mee aan de slag te gaan. Alsdocent Nederlands verbeter jij de leerlingen en studenten nietalleen, je helpt ze ook echt verder om zich te ontwikkelen. Daaromzijn wij op zoek naar jou!Een bekwaamdocent met onderwijsbevoegdheid Nederlands of in de afrondende fasevan de lerarenopleiding;Een pabo docent diegraag de overstap wil maken naar het VO ofMBO;Vakdidactisch en pedagogischsterk;Een goede docent voor de vmbo doelgroep,of juist de hogere niveaus;Op de hoogte van debelevingswereld van de huidigescholieren.wat ga jedoenAls docent Nederlands weetje je goed in te leven in de leerlingen en je investeer je in derelatie met de leerlingen. Je sluit aan bij de belevingswereld vande leerlingen en kunt spelen met verschillende manieren om deleerstof aan te bieden. Je houdt de ontwikkeling van de leerlinggoed in de gaten en stuurt bij waar nodig. Je sluit jouw lesstofgoed aan op de leerlijnen en bereidt de leerlingen voor op detoetsen en tentamens die aan bodkomen.pedagogisch-didactischhandelenlesgeven in de Nederlandsetaalaansturen en begeleiden op de ontwikkelingvan leerlingenvoorbereiden op toetsen ententamenswaar ga jewerkenWij bemiddelen docentenin heel West-Brabant, van Tilburg tot en met Bergen op Zoom. Jekunt zelf je voorkeuren aangeven bij welk type school jij graag zouwillen werken. Wij werken zowel samen met groteonderwijsinstellingen als losse scholen. Wil jij graag op een VMBOschool aan de slag? Of kom jij beter uit de verf op een lyceum? Wijhoren het graag en zoeken voor jou de school die bij joupast.toekomstgerichtontwikkelingsgerichtvernieuwendsollicitatieBen jij die docent Nederlands die wij zoeken?Solliciteer dan via onderstaande button "solliciteren"!Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierinherkent.


Naar de website