Bedrijf: De Phoenix 
Plaats: Rozenburg
Datum: 20-09-2021

Omschrijving

De school bestaat dit jaar 25 jaar onder de naam OBS De Phoenix en valt tien jaar onder Stichting BOOR.OBS De Phoenix is een gezellige buurtschool van boven de 300 leerlingen in Rozenburg.  Het hoofdgebouw staat in een groene omgeving met mogelijkheden voor buitenlessen. De school kenmerkt zich door een leuk, sociaal, hardwerkend en hecht team. Het motto van onze school is: “Onze school is meer dan een gebouw, het is een plek waar leerlingen met plezier naar toe komen”   De openbare basisschool De Phoenix heet ieder kind van 4 tot en met 12 welkom, ongeacht achtergrond en afkomst. Samen met hun ouders willen we bereiken dat ze maximale kansen krijgen in het vervolgonderwijs en later in de maatschappij.In ons onderwijs motiveren en stimuleren we de leerlingen om zo zelfstandig mogelijk zo goed mogelijk te presteren. We helpen waar dat nodig is en we dagen uit waar dat kan.In onze school respecteren en vertrouwen we elkaar. Dat is de basis voor een veilig klimaat waarin we kunnen samenwerken met elkaar, met ouders of verzorgers en met deskundigen van buiten de school.Bij het leren gaat het dus niet alleen om het overbrengen van de leerstof, maar ook om:•  het leren omgaan met elkaar en mondig zijn;•  voor jezelf uitkomen en voor jezelf opkomen;•  het hanteren van normen en waarden die in    onze samenleving geaccepteerd worden;•  de aansluiting met de ervarings- en belevingswereld    van het kind;•  opvoeden in een geest van verdraagzaamheid en respect.OBS De Phoenix kenmerkt zich verder op de volgende manier:Wij zijn een Early Bird school, vanaf de kleuters krijgen de kinderen Engels. Jonge kinderen durven fouten te maken, hebben minder spreekangst en door eerder te starten krijgen de leerlingen meer tijd om de taal te oefenen. Daarnaast draagt het beheersen van meerdere talen bij aan wereldburgerschap. Het bevordert sociaal initiatief en intercultureel begrip. Eerder starten met het aanleren van de Engelse taal is dan ook een cadeautje dat je de leerlingen meegeeft.  Wil je een verdere indruk van onze leuke school krijgen? Kijk dan op www.obs-dephoenix.nl


Naar de website