Bedrijf: Joof Media
Plaats: Tilburg
Datum: 30-03-2022

Omschrijving

Heb jij een brede interesse in de diverseculturen? Krijg jij energie van het begeleiden van anderstaligejongeren, om ze op weg te helpen in de Nederlandse maatschappij? Gadan via ons aan de slag als docent Nederlands als tweede taal(NT2).Voor een Internationale Schakelklasin Tilburg zoeken wij per direct een docent Nederlands als tweedetaal (NT2). Je kunt aan de slag met 6 lesuren, verdeeld over dewoensdag en de donderdag. De lessen vinden fysiek plaats, dus jekunt op locatie aan de slag met een klein groepje jongeren. Deopdracht loopt tot het einde van hetschooljaar.wat bieden wijjouInschalingconform CAO VO inschaling, max. €4301,-Eentijdelijke opdracht tot einde schooljaarLessenop locatie, dus vergoeding reiskostenRuimaanbod cursussen via Mijn Randstad6 lesuren,verdeeld over de woensdag en donderdagOpbouwvakantiedagen, -geld eneindejaarsuitkeringwie benjijJe zult samenwerken met eengedreven team, op een school waar anderstalige jongeren leskrijgen. Omdat de zorg van deze leerlingen voorop staat, is het ergbelangrijk dat je goed kijkt naar de behoeftes van de leerlingen enhierbij stevig in je schoenenstaat.Een bekwaam docent met eenbevoegdheid Nederlands ófPABO-achtergrond Vakdidactisch enpedagogisch sterkOp de hoogte van huidigeontwikkelingen in het onderwijsErvaring met dedoelgroep internationale leerlingen in de leeftijd 12-18Op de hoogte van de belevingswereld van dehuidige scholierenwat ga jedoenAls docent NT2 op eeninternationale schakelklas begeleid jij jongeren om ze zo goedmogelijk klaar te stomen voor het reguliere voortgezet onderwijs.Je kunt hierbij denken aan vakken zoals Nederlands,maatschappijoriëntatie, rekenen en bijvoorbeeld het bijbrengen vansociale en digitale vaardigheden en verkeersveiligheid. Lekkervariërend dus! Je weet je goed in te leven in de leerlingen en jeinvesteer je in de relatie met hen. Je sluit aan bij debelevingswereld en kunt spelen met de verschillende manieren omleerstof aan tebieden.Pedagogisch-didactischhandelenLessen in Nederlands als tweedetaalOp locatielesgevenwaar ga jewerkenJe zult aan het werk gaanop een school met een betrokken team, die vooral werken metleerlingen die minder dan twee jaar in Nederland zijn in deleeftijd van 12 tot 18 jaar. Deze leerlingen beheersen deNederlandse taal niet of onvoldoende. Toch kent op deze schooliedereen elkaar, wat zorgt voor een fijne sfeer bij zowel deleerlingen als dedocenten.sollicitatieBen je enthousiast geworden of heb je nog vragen?Solliciteer direct of neem contact met me op. Samen gaan we ingesprek over de mogelijkheden. Uiteraard staat dezevacature open voor iedereen die zich hierinherkent.


Naar de website