Bedrijf: St. Sg. Leonardo Da Vinci Leiden
Plaats: Leiden
Datum: 30-03-2022

Omschrijving

Voor het Da Vinci City College / ISK zoeken wij zo spoedig mogelijk een:  Docent Biologie 0,8fte.  M/V.Ook beschikbaar voor studenten en zij-instromers.Het betreft een zwangerschapsvervanging  Deze nieuwe school, het Da Vinci City College, is gestart met het derde leerjaar in schooljaar 2020 - 2021. In 2022 zullen de eerste leerlingen de ISK met een diploma verlaten. De leerlingen kunnen de ISK verlaten met een basis-, kader- of mavo-diploma. Voor de basis - en kaderleerlingen bieden wij de mogelijkheid om een diploma te behalen via de uitstromingsrichting Diensten & Producten. Na het behalen van dit diploma kunnen leerlingen doorstromen naar het juiste niveau in het vervolgonderwijs zoals mbo-4, havo of het schakeljaar van het hbo.Het Da Vinci City College is bedoel voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die nieuw zijn in Nederland. Leerlingen die eerst in klassen hebben gezeten waar zij Nederlands leren, stromen door naar het programma dat hen toe leidt naar een diploma. Hoe ziet het onderwijs op het Da Vinci City College eruit?Na de intake wordt de leerling geplaatst op de ISK waar hij eerst de Nederlandse taal leert. Daarnaast zijn leerlingen die op andere scholen de Nederlandse taal hebben geleerd ook welkom. Zij zullen na een intake in het goede leerjaar worden geplaatst. Zodra de leerling de taal voldoende beheerst, wordt het programma aangepast en krijgt de leerling, onder andere, wiskunde en Engels ter voorbereiding op het vakkenpakket dat nodig is om een diploma te behalen. Ook krijgt de leerling vakken zoals rekenen, muziek, techniek en sport. Deze onderbouw neemt 2,5 jaar in beslag. Daarna stroomt de leerling door naar de bovenbouw, deze duurt 1,5 jaar. Door de onderbouw een half jaar langer te maken dan in het reguliere ISK-onderwijs, krijgt de leerling de kans zich te ontwikkelen en te laten zien waar zijn of haar capaciteiten liggen. In de bovenbouw werken wij met een 1,5-jarig Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), ter voorbereiding op het landelijk Centraal Eindexamen. 


Naar de website