Bedrijf: Joof Media
Plaats: Amsterdam
Datum: 30-03-2022

Omschrijving

“Dit escaleert compleet uit dehand!”Wat klopt hier niet aan? Dat weet jijals docent Nederlands uiteraard als geen ander. En jij weet hetniet alleen, jij vindt het ook nog eens fantastisch om de jongerenhierbij te helpen. Als docent Nederlands heb je passie voor deNederlandse taal en sta ja te popelen om aan de slag te gaan.Daarom zijn wij op zoek naar jou!Voor eensuper leuke Mavo in Breda zijn wij op zoek naar docent Nederlandsin aanvang voor 9 lesuren. Uitbreiding van de uren na dezomervakantie is een reële optie.wat biedenwij jouInschalingCAO VO met een max van € 4366Docent Nederlandsvoor Mavo 2Uitzicht op eendienstverbandMooie locatie aan de rand van hetcentrum BredaLeuke kleinschalige mavo inBredawie benjijJij hebt passie voor deNederlandse taal en hebt zin daar mee aan de slag te gaan. Alsdocent Nederlands verbeter jij de leerlingen en studenten nietalleen, je helpt ze ook echt verder om zich te ontwikkelen. Daaromzijn wij op zoek naar jou!Een bekwaamdocent met onderwijsbevoegdheid Nederlands of in de afrondende fasevan de lerarenopleiding;Een pabo docent diegraag de overstap wil maken naar het VO ofMBO;Vakdidactisch en pedagogischsterk;Een goede docent voor de vmbo TLdoelgroep;Op de hoogte van de belevingswereldvan de huidige scholieren.watga je doenAls docent Nederlandsweet je je goed in te leven in de leerlingen van Mavo 2 eninvesteer je in de relatie met de leerlingen. Je sluit aan bij debelevingswereld van de leerlingen en kunt spelen met verschillendemanieren om de leerstof aan te bieden. Je houdt de ontwikkeling vande leerling goed in de gaten en stuurt bij waar nodig. Je sluitjouw lesstof goed aan op de leerlijnen en bereidt de leerlingenvoor op de toetsen en tentamens die aan bodkomen.pedagogisch-didactischhandelenlesgeven in de Nederlandse taal aanMavo 2 leerlingenaansturen en begeleiden op deontwikkeling van leerlingenvoorbereiden optoetsen en tentamenswaar ga jewerkenDeze mavo kent op tweebestemmingen. Ten eerste is het een theoretische stroom van hetvoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo-tl), tervoorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).Wil je nog twee jaar langer op deze school blijven en havogaan volgen? Dat kan ook! In de loop van je examenjaar laat je ditweten.KleinschaligDeze schoolheeft ervoor gekozen om de mavoleerlingen in een apart gebouw onderte brengen. We vinden het namelijk belangrijk dat iedereen elkaarkent. Hierdoor ontstaat een prettige en veilige leeromgeving. Omdeze kleinschaligheid te waarborgen beginnen we ieder jaar metmaximaal drie eersteklassen.sollicitatieZowel het bovengenoemde salaris als de uren zijn eenindicatie, in een persoonlijk gesprek bespreken we samen al jouwwensen en mogelijkheden.In case of application, pleasenote that advanced knowledge of Dutch language is required.We zien je sollicitatie graag tegemoet, solliciteer via debutton "solliciteren"! Uiteraard staat deze vacature openvoor iedereen die zich hierin herkent.


Naar de website