Bedrijf: Ilex College Startdatum: Per direct en per 1 augustus
Plaats: Schiedam Reageren tot: 25-05-2022
Datum: 25-03-2022 Sector:

Omschrijving

Vanaf heden én per 1 augustus zijn wij op zoek naar een AVO docent voor 0,4 fte. Daarbij hebben wij voor één dag in de week een praktijkdocent nodig voor tekenen en handvaardigheid.Jij als docent wil werken met een doelgroep die enerzijds zeer intelligent is en anderzijds problemen heeft op het sociale- en/of emotionele vlak, waardoor het werken op onze locatie enorm uitdagend en interessant is.Waar kom je te werken?

Het Ilex College biedt onderwijs aan ongeveer 100 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar op niveau VMBO (PRO-BB-KB-TL-MBO1). De leerlingen ondervinden onderwijsbelemmeringen ten gevolge van psychiatrische stoornissen, gedragsproblematiek of een combinatie
van beide. Veel van onze leerlingen hebben problemen met het herkennen en benoemen van hun gevoelens. Omdat wij het belangrijk vinden dat de leerlingen op een goede manier met elkaar en met andere mensen omgaan, besteden we hier veel aandacht aan. Alle medewerkers
helpen de leerlingen bij het herkennen en benoemen van gevoelens, het oplossen van problemen en het beheersen van impulsief gedrag. Bij de groepskeuze van de leerling houden we rekening met leeftijd, niveau, sociaal-emotionele ontwikkeling en de aard van de
stoornis. Hierdoor zijn de klassen anders samengesteld dan op scholen voor regulier onderwijs. Wij streven naar een uitstroom van leerlingen naar regulier voortgezet onderwijs, het MBO of een goede plek op de arbeidsmarkt.

Wij proberen elke dag met elkaar te werken aan verbetering van ons handelen. Via de invoering van het Positive Behavior Support (PBS) werken we aan het ontwikkelen van een gezamenlijke houding in en aanpak van het pareren van gedrag wat de leerontwikkeling
van onze leerlingen belemmerd.

 

  

Vooropleiding en ervaring

Jouw verantwoordelijkheden

 


 • Je bent verantwoordelijk voor het creëren en in stand houden van een veilig en gezond pedagogisch klimaat. Hiervoor is nauwe samenwerking en open, transparante communicatie met de directe collega’s noodzakelijk;
 • Het verder ontwikkelen en versterken van de (eigen) competenties en deze in het belang van de leerling en het team kunnen inzetten is een must;
 • Je geeft onderwijs aan en begeleid de leerlingen in de klas;
 • Je stelt individuele handelingsplannen op;
 • Je levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs en je bent verantwoordelijk voor professionalisering;
 • Je neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten;
 • Je onderhoud veel contacten met de ouders/verzorgers en neem je actief deel aan teamvergaderingen.

   

Waar zijn wij naar op zoek?

 • Je bent iemand die ergens de schouders onder zet en zich niet snel uit het veld laat slaan;
 • Je stelt ontwikkeling van de leerlingen centraal;
 • Je denkt in kansen en mogelijkheden en je weet als geen ander hoe je met goed klasmanagement een klas maakt. Met jouw humor en flexibiliteit ben je een aanvulling op ons team;
 • Je vindt het een uitdaging om invulling te geven aan een veilig pedagogisch klimaat;
 • Je neemt initiatief en hebt affiniteit en/of ervaring met jongeren met een psychische problematiek;
 • Je hebt affiniteit met tekenen en handvaardigheid.

 

Meer over jou

 • Je bent in het bezit van een PABO-diploma of een 1e of 2e graads bevoegdheid, bij voorkeur aangevuld met een master “Special Educational Needs” (of bent bereid deze te halen);
 • Je hebt inlevingsvermogen in de psychiatrische problematiek van de kinderen en jongeren;
 • Je hebt affiniteit en/of ervaring met het (speciaal) onderwijs. 

Naar de website

Meer onderwijsvacatures in Schiedam