Een oplossing voor mobieltjesoverlast in de klas? Bekijk het Mobieltjeshotel

Vacature Medewerker leerlingzaken Zoetermeer

Medewerker leerlingzaken

Automatisch op de hoogte blijven van nieuwe vacatures? Schrijf u in bij Meesterbaan.

Naam schoolOranje Nassau College PlaatsZoetermeer
SectorVoortgezet onderwijs FunctieAdministratief Medewerker
Geplaatst op05-12-2018 FTE1,0 fte
FunctieverbandFulltime DienstverbandTijdelijk met uitzicht op vast
Ingangsdatum01-02-2019 Reageren tot19-12-2018
Medewerker leerlingzaken (1,0 fte)
Op het Oranje Nassau College (ONC) in Zoetermeer, vestiging Parkdreef (mavo, havo, vwo) ontstaat een vacature voor de functie van Medewerker Leerlingzaken. Het gaat hierbij om een reguliere baan, tijdelijke benoeming met uitzicht op vast. De omvang van de vacature bedraagt 1,0 fte. 
 
De leerling centraal
De leerling staat in onze school centraal. Hij of zij moet zich hier thuis voelen. Het is onze taak hen te motiveren en tot leren uit te dagen. We zijn een school waar iedere leerling zich gekend voelt. Dit komt door de gekozen begeleiding en de aandacht die er voor de leerlingen is.
 
Kennis en vaardigheden
We maken gebruik van moderne technieken. Zo werken alle leerlingen van de leerjaren 1 t/m 5 op een eigen laptop. We vinden het belangrijk dat de leerling niet alleen kennis vergaart, maar ook vaardigheden leert om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de maatschappij van nu en morgen. Daarnaast willen we dat onze leerlingen zich ook qua persoonlijkheid verder kunnen ontwikkelen.
 
Talent ontwikkelen
Onze leerlingen krijgen de ruimte om hun specifieke talenten te ontplooien. Ze krijgen les op een unit, een uitdagende leeromgeving waarin de leerlingen hun eigen plek hebben met een vaste groep docenten.
De bovenbouw van de basisberoepsgerichte leerweg is samengevoegd met een opleiding mbo-niveau 2. Een vakopleiding die de leerling opleidt tot beginnend vakman of vakvrouw.
 
Werkzaamheden
De medewerker leerlingzaken verleent administratieve ondersteuning ten behoeve van de administratie, de leerjaarcoördinatoren/ afdelingsleiders en directie door: 
  • de registratie van absenties en sorteren van absentiemeldingen op geoorloofd of ongeoorloofd verzuim;
  • de registratie van ziekmeldingen en te laatkomers;
  • op basis van deze registraties informeren van mentoren, leerjaarcoördinatoren, afdelingsleiders, zorgcoördinator en ambtenaar leerplicht
  • het nemen van maatregelen bij ongeoorloofd verzuim
  • het geven van informatie aan ouders over absenties en de gevolgen
  • het op aanwijzing verwerken van administratieve gegevens op formulieren en in diverse overzichten
  • het opvangen van leerlingen in het Open Leer Centrum
  • het verrichten van eenvoudige administratieve werkzaamheden