Het Centrum voor Mondiaal Onderwijs heeft een digitale leerlijn ontwikkeld over Vluchtelingen & Asielzoekers voor de klassen 3 en 4 van havo/vwo. In de leerlijn vindt u tien thema's, elk goed voor twee lesuren, en een afsluiting. Het staat de docent vrij om uit de tien thema's zijn/haar eigen keuze te maken. Voor docenten is er bij elke les een docentenhandleiding beschikbaar met educatieve suggesties, antwoorden op de vragen en de kerndoelen/eindtermen. Om toegang te krijgen tot de docentenhandleiding dient u zich wel eerst te registreren.

Het leerlingenmateriaal bestaat elke keer uit een introductie, de leerdoelen en een aantal stappen (2-7). Elke laatste stap levert een creatief eindproduct op. De tien thema’s die aan bod komen zijn:
1. Vreemdelingen
2. Vluchtelingen
3. Internationale verdragen en acties
4. Vluchtelingenkampen
5. Asielbeleid
6. Economische vluchtelingen
7. SOS Europa
8. Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen
9. Uitgenodigde vluchtelingen
10. Integratie

De lessenserie is gratis te gebruiken via www.cmo.nl/grenzeloos

Naar de website

VorigeMuziekwedstrijd Prinses Christina
VolgendeGratis lespakket: PazzUp VO
Reacties (0)

Er zijn bij dit lesidee nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter