Alle basisscholen van Nederland kunnen zich vanaf nu aanmelden voor het Techniek Toernooi 2012. Wie er snel bij is, kan op donderdag 7 juni meedoen aan de landelijke finale in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. Meedoen aan het Techniek Toernooi kost niets. De organisatie draagt in de meest gevallen ook bij in de reiskosten naar Arnhem. Inschrijven kan op http://www.techniektoernooi.nl.

Het Techniek Toernooi is de grootste techniekwedstrijd voor het basisonderwijs van Nederland. De wedstrijd begint op school en eindigt met een landelijke finale op 7 juni. Door deelname ontdekken leerlingen op jonge leeftijd hoe leuk en uitdagend wetenschap en techniek is. Misschien vinden ze het zo leuk dat ze er later in willen doorleren. Er is grote behoefte aan meer jongeren die kiezen voor een loopbaan in de wetenschap en techniek.

Techniekuitdagingen voor alle leeftijden

Tijdens het Techniek Toernooi draait alles om acht spannende techniekuitdagingen. Het thema voor 2012 is ‘water’. Alle basisscholieren kunnen meedoen, ook de allerjongsten; iedere groep op het eigen niveau. Voor leerkrachten en techniekcoördinatoren staan er lesbrieven op de website.

Prijzen en jurering

Er zijn eerste, tweede en derde prijzen voor objectief meetbare prestaties. Daarnaast is er bij elke uitdaging een creativiteitsprijs. De jury bestaat uit hoogleraren van diverse Nederlandse universiteiten, die speciaal voor deze gelegenheid met toga en baret het wedstrijdterrein betreden.

http://www.techniektoernooi.nl

Nieuwe organisatie

Het Techniek Toernooi wordt sinds 2005 gehouden op initiatief van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging. Dit schooljaar wordt de wedstrijd voor het eerst georganiseerd door Stichting Techniekpromotie. Naast de Eureka!Cup en de FIRST® LEGO® League is het Techniek Toernooi nu de derde landelijke onderzoek- en ontwerpwedstrijd van de stichting.

Over Stichting Techniekpromotie
Kinderen komen in aanraking met allerlei stimuli die hun gedrag en denkwijze beïnvloeden. Stichting Techniekpromotie maakt zich sterk om in de belevingswereld van alle kinderen op elk niveau van 4 t/m 15 jaar voldoende kwalitatieve aandacht te creëren voor techniek en wetenschap. Via haar uitvoeringsorganen biedt Stichting Techniekpromotie educatieve activiteiten aan die kinderen helpen een positieve attitude, kennis en kunde ten aanzien van techniek en wetenschap te ontwikkelen. Om de kwaliteit van deze activiteiten te waarborgen bouwt de stichting aan een community of practice waarin onderwijsinstellingen samen met overheden, bedrijven en partnerorganisaties zijn vertegenwoordigd. In het platform zijn kennis, expertise en creativiteit geclusterd en worden budgetten en onderzoeksresultaten gedeeld.

http://www.techniekpromotie.nl

Film

http://www.youtube.com/user/Techniekpromotie?blend=2&ob=5#p/a/u/1/rH9-Qp1SKYQ

Naar de website

VorigeMiddeleeuws feesten in het Legermuseum
VolgendeBlik terug op het nieuws van 2011 in de klas
Reacties (0)

Er zijn bij dit lesidee nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter