Overweegt u om in uw les aandacht te besteden aan omgangsvormen op internet? Met de lessen op deze site kunt u direct, aan de slag. U hebt geen voorkennis nodig.

Werkwijze bij het geven van een i-respect-les

1. Kies een onderwerp of doel
Kijk hiervoor aan de rechterkant van dit scherm.

2. Kies een les
Elk onderwerp bevat één of meer lessen. Bij elke les staan de eigenschappen van die les vermeld, zoals doelgroep, doel, lesduur en een korte lesbeschrijving.
Een les kiezen kan op twee manieren:
- kies zelf een les en laat de hele klas hier in groepjes aan werken;
- maak een voorselectie en laat elk groepje zelf een les kiezen om aan te werken.

3. Bereid de les voor
Lees de les door. Als u meer wilt weten over het onderwerp, lees dan ook de achtergrondinformatie.

4. Geef de les
Maak tijdens de les zoveel mogelijk gebruik van de expertise van uw leerlingen, dit is hún wereld. Maak interactie mogelijk, en praat vooral over wanneer virtuele gemeenschappen succesvol zijn. Dat succes is gebaseerd op respect.

 
Bezoek de website