Afgelopen september is in Hoek van Holland het geheel vernieuwde Keringhuis geopend. In dit expositiecentrum naast de imposante Maeslantkering kunnen bezoekers op het zogenaamde watervertelplein de wind laten waaien, de regen laten striemen, de zeespiegel laten stijgen en de zon laten branden. In schitterende animaties worden de gevolgen van de veranderingen van het klimaat voor onze delta duidelijk gemaakt. Daarbij wordt verteld welke maatregelen de verschillende overheden nemen om te zorgen voor droge voeten, schoon water en voldoende water.

Buiten is het aanbod van het Keringhuis uitgebreid met een waterspeeltuin, waar leerlingen datgene wat ze binnen hebben geleerd in de praktijk kunnen brengen. Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs (VO) is voor deze waterspeeltuin een speciaal waterspel ontwikkeld: de leerlingen gaan in teams de uitdaging aan om met zandzakken, sluizen en pompen hun dorp droog te houden.

In het gloednieuwe learning center worden bovendien waterworkshops aangeboden. Deze bieden leerlingen de gelegenheid om buiten het klaslokaal zelf te ervaren en te ontdekken wat het betekent om onder NAP te wonen. Welke inspanningen zijn er nodig om Nederland droog te houden, wie zorgen hiervoor, welke rol speelt klimaatverandering, hoe bereidt Nederland zich hierop voor en wat kun je zelf doen? Het Keringhuis maakt de leerlingen in anderhalf uur bekend met de scenario’s die Nederland te wachten staan (droogte, storm en regen) en laat hen zelf nadenken over hun eigen rol in deze waterrijke en soms droge toekomst. De workshop leidt de klas door het centrum en buiten langs de Maeslantkering.

De workshop sluit naadloos aan op de door de rijksoverheid geformuleerde kerndoelen voor onderwijs (onder andere binnen de gebieden Aardrijkskunde, Geschiedenis, Mens en Natuur en Mens en Samenleving) en is geschikt voor alle klassen uit de bovenbouw van het basisonderwijs (BO) en de onderbouw van het voortgezet onderwijs: Voor scholen uit Delflands gebied is deze workshop gratis. Via educatie@hhdelfland.nl kunt u zich aanmelden.

Naar de website

VorigeUw leerlingen in actie voor een meer duurzame wereld
VolgendeNederlanders als grapjassen in de 17e eeuw
Reacties (0)

Er zijn bij dit lesidee nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter