1 februari 1953; de watersnoodramp treft Nederland. De aanleiding tot de implementatie van de Deltawerken. De laatste hiervan, de Maeslantkering, kwam gereed in 1997. Ook de komende eeuw speelt hoogwaterbescherming een belangrijke rol. In het Keringhuis is hierover alles te vinden.

De hele maand februari 2013 staat Het Keringhuis in het teken van het herdenken van de watersnoodramp. Basisscholen uit de regio zijn uitgenodigd om speciale theatervoorstellingen te bezoeken, er zijn themarondleidingen, er is een bijzondere nieuwe tentoonstelling te bewonderen en een interactief kunstwerk.

Waterwolf - gratis theatervoorstellingen voor het basisonderwijs
Onlangs heeft het Keringhuis basisscholen uitgenodigd om gratis de theatervoorstelling Waterwolf bij te wonen. Een unieke gelegenheid, mogelijk gemaakt door Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland. Op 11, 12 en 13 februari zal het Keringhuis totaal 600 scholieren uit het basisonderwijs verwelkomen bij 5 voorstellingen. Waterwolf is een natte en spannende muziektheatervoorstelling over angst en liefde voor water, die gebracht wordt door het gezelschap Tafel van Vijf.

 
Bezoek de website