Deze les gaat over procenten. Centraal staan makkelijke percentages, en het inzicht dat je daarbij handig met eenvoudige breuken kunt rekenen (25% is de helft van de helft).

Deze les is bedoeld om de begripsvorming rond eenvoudige "ankerprecentages" te ondersteunen. Het gaat over een beeld hebben van het gebruik van percentages in dagelijkse situaties, en over de taal daarbij.
Bij de ankerpercentages hoort een visueel beeld, we kiezen voor de strook als voornaamste model. Naast aandacht voor dit beeld is er aandacht voor de bijbehorende taal en ook voor eenvoudig schatten en rekenen. Bijvoorbeeld:
weten dat 50% de helft is;
weten dat 25% een kwart (of de helft van de helft) is;
10% van iets krijg je door te delen door 10;
15% vind je makkelijk via 10% en de helft daarvan.

Hierna kan bijvoorbeeld met het computeractiviteit Schatten geoefend worden in het schatten van opgaven over breuken en procenten (zelf instellen).

Naar de website

VorigeGratis lespakket Filosofie en mensenrechten VWO
VolgendeKinderarbeid is toch niet van deze tijd
Reacties (0)

Er zijn bij dit lesidee nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter