DGM in de klas: medewerkers van het Directoraat-Generaal Migratie (DGM) van het ministerie van Justitie en Veiligheid komen graag een gastles geven over migratie!

Bij het DGM stellen onze medewerkers onder andere regels op voor de toelating, opvang en terugkeer van migranten. Zij werken daarbij nauw samen met organisaties die de regels uitvoeren, zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers en de Dienst Terugkeer en Vertrek.

Veel mensen hebben een mening over migratie en migranten. Uw leerlingen vast ook. Onze betrokken en enthousiaste gastdocenten gaan met uw leerlingen graag in gesprek over ons werk en de vraagstukken waarmee wij te maken hebben. We richten ons op middelbare scholieren op HAVO/VWO niveau en (V)MBO bovenbouw.

Het is niet nodig dat de leerlingen al voorkennis hebben over migratie. Enige kennis over het onderwerp kan de gastles wel meer diepgang geven. De gastles biedt ons de kans om te horen hoe jongeren over migratie(beleid) denken. We staan open voor alle standpunten; we (ver)oordelen niet. Wel verlangen we van de leerlingen dat ze hun standpunten onderbouwen. We laten zien dat migratie meerdere, soms onverwachte, kanten heeft. En we nemen de leerlingen mee in de dilemma’s waarmee we in ons werk te maken hebben.

Zelf denken we dat het onderwerp goed past bij vakken waarin bredere maatschappelijke thema’s worden behandeld, zoals de vakken Mens en Maatschappij en Geschiedenis. De gastles past in een lesuur. In overleg kan de gastles ook langer duren of kunnen we een aantal lessen achter elkaar verzorgen.

Heeft u interesse in een gastles? Laat ons dat dan weten via postbus.tsenv@minjenv.nl Wilt u ook uw telefoonnummer vermelden? We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op!

Naar de website

VorigeJongeren over hun ervaringen met discriminatie
VolgendeAfgedankte apparaten in ruil voor nieuwe leesboeken
Reacties (0)

Er zijn bij dit lesidee nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter