Van de brug af
Leraren en ouders moeten nóg alerter zijn op ernstige depressiviteit onder jongeren die uiteindelijk tot zelfdoding zou kunnen leiden. Om opvoeders te helpen bij een tijdige dialoog met hun tieners, verschijnt eind september 2014 ‘Van de brug af’, een korte educatieve film met lesmateriaal.

Jaarlijks overlijden circa 45 jongeren in Nederland door zelfdoding. Vrijwel in elke groep van het Voortgezet Onderwijs zitten wel enkele leerlingen die van nabij met depressiviteit en zelfdoding te maken kregen. In de leeftijd van 13 tot 16 jaar zijn pubers op zijn kwetsbaarst en vatbaar voor negatieve gevoelens over zichzelf en hun omgeving. Niet in de laatste plaats wordt dit veroorzaakt door pesten, een negatief zelfbeeld en knellende groepsdruk. Op het onderwerp ‘depressiviteit en zelfdoding’ rust echter een taboe. Ouders, leraren en begeleiders reageren niet zo alert op dit gedrag. Daardoor missen en onderschatten ze vaak de eerste signalen die jongeren geven als het écht niet goed meer met ze gaat. Als het eenmaal te laat is, realiseren zij zich dat ze eerder hadden kunnen ingrijpen. Maar ze negeerden de signalen, totdat het te laat was.

Doelgroep
De 6,5 minuten durende film met lesbrief is bestemd voor opvoeders en ouders. Opzet is dat de film vanuit het perspectief van jongeren laat zien wat er in hun hoofden omgaat. Thema’s zijn: identiteit, acceptatie door de omgeving, ontkenning bij ouders en opvoeders, onbegrip en (mogelijk) impulsief handelen.
Van de brug af laat de problematiek van twee kanten zien: de jongere en de omgeving. Beter inzicht onder opvoeders is hard nodig. ‘Ik heb het niet gezien, want ik was met mijn eigen leven bezig’, is een veel gehoorde reactie.

De film met lesmateriaal, een co-creatie van Colline Producties en diverse GGZ-instellingen, wordt landelijk verspreid via onderwijsorganisaties, docentenopleidingen, sportinstructeursverenigingen en koepelverenigingen.

Op 10 oktober, de wereldwijde dag van de geestelijke gezondheid, besteden Gelderse welzijnsorganisaties zoals GGZ, Indigo en het Trimbosinstituut uitgebreid aandacht aan Van de brug af en het thema depressiviteit onder jongeren.

Een trailer van de film is te vinden op www.colline.nl/producties/van-de-brug-af/

Naar de website

VorigeDierenDiploma
VolgendeFeest mee met de Kinderboekenweek van woensdag 1 tot zondag 12 oktober
Reacties (0)

Er zijn bij dit lesidee nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter