Een gratis website met taakkaarten en online opdrachten voor leerlingen die eerder klaar zijn met hun werk.
Ook uitstekend in te zetten indien de leerkracht door ziekte absent is en de leerlingen over andere klassen worden verdeeld.

Verschillende vakken komen aan bod, zoals:

begrijpend lezen,
grammatica,
mens en maatschappij,
wetenschappen en techniek,
rekenen,
Engels,
geschiedenis
verkeer

 
Bezoek de website