Vanaf 6 maart 2014 is het Actueel Hoogtebestand Nederland voor iedereen vrij toegankelijk via PDOK. Eerder was al het AHN1 als 25 meter raster via PDOK beschikbaar, nu worden ook de AHN2 rasters én de puntenwolken en alle overige AHN1 bestanden open data.

Gebruik

De gegevens uit het hoogtebestand vormen een digitale hoogtekaart. De kaart werd tot nu toe vooral door Rijkswaterstaat en de waterschappen gebruikt bij het waterbeheer en het beheer van waterkeringen. Een van de weinige openbare toepassingen van de AHN was de mogelijkheid om de hoogte van een bepaald adres op te vragen via het invoeren van de postcode. Door het volledig en zonder enige voorwaarden openstellen van het bestand willen overheden hergebruik van de beschikbare gegevens stimuleren.

Vanuit de lucht

De gegevens uit het AHN zijn verzameld vanuit de lucht. Met lasertechnologie is vanuit helikopters en vliegtuigen 3D hoogte-informatie verzameld. Zodoende is van elke vierkante meter in Nederland tot op 5 centimeter nauwkeurig de hoogte op maaiveldniveau bekend. Ook is informatie beschikbaar over bouwwerken en begroeiing. Het inwinnen van de gegevens neemt een aantal jaren in beslag. Het eerste AHN, ook wel AHN1, is samengesteld tussen 1997 en 2003. Het AHN2 bevat gegevens die tussen 2007 en 2012 zijn verzameld. De provincies, de waterschappen en Rijkswaterstaat financieren het programma.

Open data

Overheidsdata zijn voor bedrijven en burgers een waardevolle bron van informatie. Het kabinet streeft daarom naar open data: veel van deze (geografische) gegevens komen de komende jaren voor iedereen vrij beschikbaar. Ze kunnen daarmee ook worden gebruikt voor commerciële doeleinden. De overheid zorgt dat data die worden opengesteld continue, transparant en kwalitatief hoogwaardig beschikbaar zijn. Door de data via PDOK beschikbaar te stellen wordt aan deze wens voldaan.

Meer informatie vindt u op de AHN-website: http://www.ahn.nl

Naar de website

VorigeSportactie pakket voor Ethiopië (voor avondvierdaagse en sportdag)
VolgendeDoe de Hokjestest
Reacties (0)

Er zijn bij dit lesidee nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter