• startpagina carrousel
  startpagina carrousel

  Laatste onderwijsnieuws

   Lerarentekort loopt op vanaf 2016

   Praat mee over Steve Jobsscholen op BNR Nieuwsradio

   Muziekonderwijs voor alle schoolkinderen

   Impuls Muziekonderwijs biedt primair onderwijs mogelijkheden

 • slide
  Carte Orange Edition Navigo

  Carte Orange Edition Navigo,
  De ultieme methode Frans

   Volledige aansluiting op de ERK-niveaus,
        instructies zoveel mogelijk Franstalig

   U kunt volledig digitaal aan de slag

   Actuele interactieve lessen

 • slide
  startpagina carrousel

  Laatste lesideeën

   Gratis educatieprogramma vooroordelen en stereotypering

   Hoe Piet kleur kreeg

   Documentaire 'De Roomtuintjes' het leven loopt zoals het loopt

   Gratis lessenserie Wereldburgerschap (mbo-niveau 2, 3 en 4)

 • startpagina carrousel
  Breingeheimen

  Breingeheimen lesmateriaal

   Studievaardigheden voor VMBO

   Studievaardigheden voor MHV

   Studievaardigheden voor MBO

   Sociale vaardigheden

Welkom op Docentenplein.nl, de website is vanaf heden geheel vernieuwd en uitgebreid met vele handige nieuwe functies.

lees meer

Onderwijsnieuws

Docentenplein houdt haar lezers dagelijks op de hoogte van het laatste onderwijsnieuws.

Klik hier voor het laatste nieuws.

lees meer

Nieuwsbrief

Wekelijks brengt Docentenplein een nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het onderwijs en/of daar vanuit interesse of beroepsmatig mee te maken heeft.

lees meer

Gratis lesideeën

Heeft u een gratis lesidee dat u ook aan anderen beschikbaar wilt stellen? Heeft u leuke materialen gezien? In deze ruimte is uw bericht van harte welkom!

Het laatste onderwijsnieuws

Lerarentekort loopt op vanaf 2016

Hoewel jonge leraren nu nauwelijks aan de bak komen in het onderwijs, zal er de komende jaren juist sprake zijn van een flink tekort aan docenten. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs schreef dat vandaag aan de Tweede Kamer.

Vooral in het basisonderwijs ontstaat vanaf 2016 een tekort. Dat loopt in 2025 tot ruim 6500 voltijdsbanen op als er geen maatregelen worden genomen. Dat komt onder meer omdat veel oudere leraren met pensioen gaan.

Met name in de grote steden ontstaan tekorten omdat daar het aantal leerlingen nog stijgt, in tegenstelling tot de rest van het land. Volgens Bussemaker is het...

→ Lees meer

Praat mee over Steve Jobsscholen op BNR Nieuwsradio

Leren op een iPad. De kritiek was niet van de lucht toen Maurice de Hond het idee van de Steve Jobsscholen lanceerde. Inmiddels hebben zeven basisscholen een jaar ervaring en dit schooljaar zijn er nog eens 21 scholen overgestapt op het nieuwe onderwijsmodel. Hoe zijn de ervaringen?

De Steve Jobsscholen zijn ontstaan omdat het traditionele basisonderwijs volgens de initiatiefnemers veel te weinig gebruik maakt van nieuwe informatietechnologie. Kinderen moeten leren omgaan met de techniek en benodigde vaardigheden voor de maatschappij van morgen. En dat lukt niet met het onderwijs van gisteren, zo is de invalshoek.

→ Lees meer

Muziekonderwijs voor alle schoolkinderen

Leerlingen in het basisonderwijs krijgen meer en beter muziekonderwijs. Minister Bussemaker heeft met Joop van den Ende en het Oranje Fonds afgesproken dat ze gaan samenwerken om het muziekonderwijs op school een stevige impuls te geven. Het ministerie trekt er tot 2020 € 25 miljoen voor uit. Van den Ende zet zich samen met private partijen in om ook € 25 miljoen bijeen te brengen en een campagne te starten. Het Oranje Fonds spant zich in om het programma Kinderen Maken Muziek de komende drie jaar voort te zetten.

Er is groot draagvlak in de samenleving voor meer en beter muziekonderwijs. 85% van de ouders...

→ Lees meer

Impuls Muziekonderwijs biedt primair onderwijs mogelijkheden

De PO-Raad is ingenomen met de impuls Muziekonderwijs die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met private partijen aan de Tweede Kamer heeft voorgesteld. De impuls biedt het primair onderwijs de mogelijkheid om op hun eigen manier de brede vorming voor de leerlingen meer inhoud te geven. Voorzitter Rinda den Besten: ,,Dit is een mooie handreiking aan onze scholen om zowel kwaliteit als kwantiteit van ons muziekonderwijs te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat dat ook een gunstig effect heeft op de leerprestaties van kinderen.”

De PO-Raad heeft waardering voor de bereidheid en het enthousiasme...

→ Lees meer

Afsluiting van de InnovatieImpuls Onderwijs

Landelijke IIO-bijeenkomst
Hoe wordt onderwijsvernieuwing de standaard? Lessen uit vier jaar innoveren.

Vier jaar lang experimenteerden ruim 150 po- en vo-scholen enthousiast met de vijf concepten binnen InnovatieImpuls Onderwijs (IIO). Hun missie? Een duurzame onderwijsvernieuwing voor toekomstbestendig onderwijs.

• Hoe pas je deze praktijkervaringen toe op jouw school?
• Wat betekenen de experimenten voor de scholen?
• Wat komt daar allemaal bij kijken?
• Wat zijn de lessen voor de toekomst?

Het is nu tijd voor antwoord...

→ Lees meer